Nieuws

Met regelmaat schrijven wij artikelen over alle highlights binnen ons vakgebied. 

Milieutechniek, ben je klaar voor de Omgevingswet?

Bodem
dinsdag 2 maart 2021

De Omgevingswet vraagt een andere aanvliegroute dan hetgeen dat we nu gewend zijn. Van een BUS naar een activiteit, nieuwe regels rondom bodemonderzoek, veranderingen binnen bodemsanering… Welke melding moet jij straks maken?

Internetconsultatie ontwerp Regeling bodemkwaliteit 2021

Bodem
dinsdag 2 maart 2021

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een aanpassing van de Regeling bodemkwaliteit voor.

De gemeente als vergunningverlener

Bodem
donderdag 11 februari 2021

De gemeente Zaanstad is zelf bevoegd gezag voor bodem. Hoe kijken zij aan tegen de invoering van de Omgevingswet en de rol die vanuit bodem gevraagd wordt voor klimaatadaptatie, energietransitie en circulariteit?

Invoering Omgevingswet

Bodem
donderdag 11 februari 2021

Weer een stap vooruit, maar we zijn nog niet over de sloot gesprongen. De Omgevingswet is niet controversieel verklaard. Dat is een belangrijke stap richting de invoering op 1 januari 2022.

De ervaringen van een procesregisseur bodem bij de gemeente

Bodem
woensdag 27 januari 2021

Waar bodem vooral een eigen domein was binnen de gebiedsontwikkeling, lijkt dat nu voorgoed verleden tijd.

Normen PFAS aangepast

Bodem
woensdag 27 januari 2021

De Europese voedselveiligheidsautoriteit, EFSA, heeft een nieuwe gezondheidskundige grenswaarde afgeleid voor de combinatie van vier PFAS. De afgelopen maanden heeft het RIVM de EFSA-opinie nauwkeurig bestudeerd.

DCMR en de Omgevingswet

Bodem
dinsdag 15 december 2020

Er is grote behoefte aan duidelijkheid als het gaat om veranderende taken onder de Omgevingswet. Welke invloed heeft de Omgevingswet op jouw werk? Wat verandert er concreet? Waar kun je straks je informatie vinden?

Ammoniakfilter zorgt voor doorbraak in vermindering stikstof

Bodem
dinsdag 15 december 2020

Vijftig procent stikstofreductie in 2050. Dat is buitengewoon ambitieus. Toch staat dat in de stikstofwet die recent is aangenomen in de Tweede en de Eerste Kamer.

Samen de diepte in: De balans tussen beschermen en benutten

Bodem
dinsdag 17 november 2020

Met de komst van de Omgevingswet zegt Nederland de sectorale aanpak van het bodemwerkveld vaarwel.

Check je kennis: Bodem in de Omgevingswet.

Bodem
donderdag 29 oktober 2020

De invoering van de Omgevingswet komt snel dichterbij. Het is dus tijd om je hierop voor te bereiden. Scobe zet vast tien belangrijke wist-je-datjes voor je op een rij.

Pagina's

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!