Nieuws

Met regelmaat schrijven wij artikelen over alle highlights binnen ons vakgebied. 

Verplichte productie

Woningcorporaties
donderdag 17 februari 2022

In ruil voor de afschaffing van de verhuurdersheffing, moet in de prestatieafspraken de bouw van een aantal woningen worden opgenomen. Dat zou aldus het coalitieakkoord dan dwingend moeten gaan gebeuren. 

Tijdelijk woningbouw: de gemeente zit klem in de regels?

Woningcorporaties
maandag 24 januari 2022

We zien, gelet op de woningnood, steeds meer tijdelijke woonvormen, welke snel zijn te realiseren. In het regeerakkoord zijn ze zelfs benoemd als flexwoningen.

Vereenvoudigde en geëxpliciteerde regels in de nieuwe Woningwet van 2022

Woningcorporaties
donderdag 20 januari 2022

1 januari is de Woningwet aangepast.

Afschaffing verhuurdersheffing

Woningcorporaties
donderdag 16 december 2021

In het regeerakkoord is opgenomen dat de verhuurdersheffing wordt afgeschaft. Dat is natuurlijk een bericht dat we graag ontvangen, maar er is meer. We pakken er een paar punten uit.

Zorgplicht voor de Woningcorporaties?

Woningcorporaties
donderdag 25 november 2021

Als woningcorporatie heb je een zorgplicht. En die omvat al best wel veel. Gaat de Omgevingswet daar nog een aantal taken aan toevoegen? In dit artikel gaan we daar op in.

Gaat het beter met de erfpacht als het gaat om betaalbaarheid?

Planeconomie & Vastgoedrecht
Woningcorporaties
donderdag 11 november 2021

Gaat het beter met de erfpacht als het gaat om betaalbaarheid? 

Doelgroepenverordening vervallen bij OW: hoe zit het met het overgangsrecht?

Woningcorporaties
maandag 8 november 2021

We zien hem ondertussen op vele plekken: de doelgroepenverordening. Voor bepaalde woningen vindt een regulering van o.a. prijs plaats, gerelateerd aan inkomen. Een krachtig instrument in strijd voor betaalbare woningen.

Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet: waar ben je nu wel en niet van?

Woningcorporaties
donderdag 7 oktober 2021

De vertrouwde omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gesplitst in een technisch en een ruimtelijk deel zodra de Omgevingswet van kracht wordt. Op dit moment draaien er al een aantal pilots.

De Omgevingswet komt eraan, waar staan we?

Woningcorporaties
donderdag 23 september 2021

De Omgevingswet komt er nu toch echt aan. Aan de kant van de politiek is er veel gekrakeel of de nieuwe software allemaal op tijd klaar is en of voldoende geld beschikbaar is om de wet te implementeren.

Circulair als oplossing voor betaalbaarheid?!

Woningcorporaties
dinsdag 31 augustus 2021

Welke mogelijkheden liggen er voor het realiseren van betaalbare woningen? Een hot item in tijden waar woningprijzen blijven stijgen en voor bepaalde doelgroepen gewoonweg onbetaalbaar zijn geworden.

Pagina's

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!