Nieuws

Met regelmaat schrijven wij artikelen over alle highlights binnen ons vakgebied. 

Veranderingen in het Handboek Marktwaardering 2021 naar 2022: waar moet je op letten?

Woningcorporaties
donderdag 16 februari 2023

De woningmarkt verkeert momenteel in een turbulente periode: sterk fluctuerende koopprijzen, stijgende bouwkosten, problemen met de bouwvergunningen door de stikstofproblematiek en de hoge inflatie.

Verborgen machten in de grondmarkt: wat kan de corporatie doen?

Woningcorporaties
woensdag 15 februari 2023

De woningmarkt is al jarenlang een heet hangijzer in Nederland. De vraag naar betaalbare huizen is groot, maar het aanbod blijft achter.

Veranderingen huurtoeslag 2024 raakt uiteindelijk ook vaak corporatie

Woningcorporaties
dinsdag 31 januari 2023

In het coalitieakkoord was opgenomen dat het systeem van de huurtoeslag versimpeld zou moeten worden. Dit om problemen met de kinderopvangtoeslagen affaire te verminderen.

Excel of een ander rekenmodel voor ontwikkeling?

Woningcorporaties
dinsdag 31 januari 2023

Je bent projectontwikkelaar bij een woningcorporatie. Een nieuw project wordt ontwikkeld. Zeker in de huidige tijd moeten er vele varianten worden doorgewerkt om het haalbaar te krijgen.

Aedes geeft nieuwe kaders permanente educatie voor bestuurders

Woningcorporaties
donderdag 5 januari 2023

Op het verenigingscongres van 24 november 2022 van Aedes is besloten om de systematiek van de Permanente Educatie (PE punten) te vereenvoudigen. Per 1 januari 2023 is de portal permanente educatie dan ook gestopt.

Strafpunten isolatie kost corporaties geld; maar is dat zo?

Woningcorporaties
dinsdag 29 november 2022

Minister Hugo de Jonge heeft in een brief aan De Kamer aangekondigd dat de maximale huur voor slecht geïsoleerde woningen omlaag moet. Het zou dan gaan om de zogenaamde label E, F, en G - woningen.

De Jonge koppelt huurverhoging aan lonen: hoe zit het met de scheefwoners?

Woningcorporaties
dinsdag 11 oktober 2022

Minister Hugo de Jonge kondigde 7 oktober aan dat de huren in de vrije sector niet meer verhoogd worden op basis van de inflatie maar op basis van de loonstijgingen. Zo wordt er voorkomen dat huren enorm gaan stijgen.

Ambities De Jonge vraagt om maatwerk berekening Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties

Woningcorporaties
dinsdag 2 augustus 2022

Nu Minister De Jonge de lat hoog heeft gelegd voor Woningcorporaties en als de corporaties de afspraken serieus nemen, moet er zwaar geïnvesteerd worden. Dat betekent scherp zeilen ten aanzien van de financiën.

Taskforce wil volkshuisvesting als maatschappelijke prioriteit

Woningcorporaties
donderdag 23 juni 2022

De voortgang van de nieuwbouw van 150.000 sociale huurwoningen loopt om allerlei redenen achter op de planning.

Nog hogere verwachtingen van Corporaties op het gebied van duurzaamheid; nu De Jonge meer vraagt!

Woningcorporaties
donderdag 9 juni 2022

Woningcorporaties en particuliere verhuurders mogen vanaf 2030 geen woningen met een energielabel E, F of G meer verhuren. Het gaat in totaal om zo’n 580.000 woningen die over zo’n laag energielabel beschikken.

Pagina's

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!