Planeconomie & Vastgoedrecht

Welke vragen kun je dit jaar verwachten van de accountant?

dinsdag 19 januari 2021

Het is weer zover! De start van de accountantscontrole staat voor de deur. Ieder jaar is het toch weer een hele opgave om de grondexploitaties te actualiseren. De controle is altijd wel een beetje spannend. Gelukkig gaan steeds meer accountants over op voorgesprekken, zodat we niet helemaal verrast worden. Bij de verschillende kantoren zien we ieder jaar ongeveer dezelfde vragen. Het lijkt bijna op afstemming, maar dat schijnt niet te gebeuren. Vorig jaar zagen we bijvoorbeeld overal de POC terugkomen. Wat kunnen we dit jaar verwachten?

Scobe vroeg twee grote en twee kleinere kantoren om een tipje van de sluier. Allen geven aan dat er wordt gelet op bedrijventerreinen en risico’s in de POC. Het gaat met name om de vraag wat de effecten van de coronacrisis gaan doen in de vertraging. Hiervoor zullen onderbouwingen nodig zijn. Dat kan overigens ook bestaan uit lessen uit het verleden, bijvoorbeeld die van de vorige crisis. Hoe was toen de ontwikkeling van het uitgiftepatroon? Liep het bijvoorbeeld nog één jaar door en kwam het pas twee jaar na het aantrekken van de economie op gang? Woningbouw is uiteraard veel minder een probleem.

POC blijft een punt van aandacht, maar het zwaartepunt verlegt zich naar de risico’s. Daarbij doet zich een interessant fenomeen voor. Conjuncturele risico’s als marktrisico’s mogen aldus het BBV niet meegenomen worden. Corona zouden we niet mogen verwerken als het niet in de grondexploitatie zelf is doorgewerkt. De oplossing zou kunnen zijn om dit marktrisico gewoon als een risico te zien dat ieder project afzonderlijk raakt. Of dat dan in alle gevallen tot eenzelfde percentage van afslagen leidt is nog maar de vraag,

Geen van de gevraagde accountants zag aanleiding om ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie of circulariteit te betrekken in de beoordeling. Als volgend jaar de Omgevingswet wel van kracht wordt, dan kunnen we dat in 2023 wellicht wel verwachten. Daarmee is meer mogelijk om dergelijke kosten te verwerken. De vernieuwde kostensoortenlijst van het Omgevingsbesluit geeft hier in ieder geval aanleiding toe. In bijlage IV staat onder nummer A9 dat de kosten van werken, werkzaamheden en maatregelen die noodzakelijk zijn voor het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit verwerkt mogen worden. 

Effecten van stikstof blijven wel een punt van aandacht bij de controle voor dit jaar. Succes met de controle! Scobe hoort graag of deze verwachtingen zijn uitgekomen.