Planeconomie & Vastgoedrecht

Voorbereiding invoeringsbesluit positief verlopen

donderdag 26 november 2020

Gisteren (25 november) vond een zogenaamd “Nota Debat” plaats over de voorhang procedure voor de invoering van de Omgevingswet. Kort gezegd was de vraag of we nu wel of niet per 1-1-2022 van start gaan. Definitief weten dat pas volgende week bij een stemming in de Kamer, maar nu konden we het water alvast proeven. Onderwerpen waarop de Minister werd bevraagd waren natuurlijk de Financien en de DSO. Rond beide onderwerpen kon naar ons oordeel de minister voldoende overtuigen om fiat te krijgen van de kamer. Voor Financien is de toezegging gedaan dat als er meer kosten zijn dan gepland, dan treedt de minister in overleg, maar er zal waarschijnlijk wel meer geld komen.

Voor wat betreft de DSO blijkt dat 87% van de gemeenten al een beta-versie heeft lopen of dat deze staat ingepland bij de softwareleverancier. Er zijn heel wat gemeenten die aandringen op invoering van de wet. We liggen dus op schema en gaan vanaf nu goed oefenen. Daarbij realiseert de minister zich dat het toch tegen kan vallen, maar de kern kan altijd draaien en mochten er onverhoeds niet snel oplosbare hobbels zijn, dan kan er wat vertraging optreden in onderdelen.

Bovendien is het goed om te constateren dat huidige platforms en systemen ook aan het einde van hun levensduur komen en dus vervangen moeten worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor OLO en Ruimtelijkeplannen.nl. Wel blijven dergelijke systemen voor oude plannen en aanvragen tot 2029 in de lucht.

Al met al voldoende zekerheden om “scrummend” naar het einddoel te komen. De stemming in de kamer is tijdens dit debat kritisch positief.  Vooralsnog staan alle lichten op groen, nu is het wachten op de trein die gaat rijden.