Planeconomie & Vastgoedrecht

Verplichte Financiële Bijdrage

dinsdag 4 oktober 2022

Op 14 september 2022 is het besluit gekomen tot wijziging van het Omgevingsbesluit (OB). Daarin is verwerkt het aanwijzen van categorieën ontwikkelingen waarvoor financiële bijdragen kunnen worden verhaald. Oftewel de Verplichte Financiële bijdrage. Deze bijdrage maakt het mogelijk om te kiezen om verplicht bij te dragen aan een zestal categorieën. Het gaat om toevoeging van artikel 8.21 OB. Maar wanneer valt een voorziening nu in welk mandje?

 

Met name voor infrastructuur en parken zijn er verschillende keuzes: bovenwijks of een verplichte danwel een vrijwillige financiële bijdrage. Er is sprake van bovenwijks als er sprake is van een noodzakelijkheid. De keuze voor verplicht of vrijwillig is als er geen sprake is van noodzakelijkheid een bestuurlijke keuze. Verplicht dan moet iedereen bijdragen; zolang er in ieder geval geen sprake is van macro-aftopping of dat de waardevermeerderingstoets dit toestaat. De vrijwillige bijdrage zal het waarschijnlijk gaan variëren. We kunnen ons ook voorstellen dat de keuze mede beïnvloed wordt door de alternatieve dekking van de kosten.

 

Het vrijwillige spoor brengt aldus de Nota van Wijziging ook weer de mogelijkheid met zich mee om onrendabele investeringen af te dekken voor allerlei voorzieningen als scholen die dienen voor de kwaliteit van de leefomgeving. Maar er is meer. We hebben echter ook al voorbeelden gezien van Vrijwillige bijdragen in verband met bodemverontreiniging, waterkwaliteit, luchtkwaliteit en circulariteit.

 

Al met al zullen we de komende tijd -al dan niet door de rechter ingegeven- na moeten gaan waar de scheiding ligt tussen de verplichte en vrijwillige programma’s.