Duurzame gebiedsontwikkeling

Verduurzamen met een integrale blik: hoe doe je dat?

dinsdag 1 maart 2022

Jij bent een specialist als het gaat om verduurzaming, maar je impact kan hoger liggen als je kennisneemt van aanpalende vakgebieden. We spreken directeur Nico Harkes van Scobe Academy, die ons vertelt over het belang van duurzame gebiedsontwikkeling en de gelijknamige opleiding die in het leven is geroepen. Met name als het gaat om haalbare en betaalbare uitvoeringsplannen en daaraan vooraf gaande wijkvisies: “We gaan verder dan de ‘Handreiking lokale analyse’.”

Dat er nog veel valt te leren over gebiedsontwikkeling, is volgens hem duidelijk. Er zijn flinke Europese en nationale ambities om duurzaam, circulair en klimaatadaptief te worden, maar samenwerking en kennisdeling over gebiedsontwikkeling blijft achter. “Toen we ongeveer 4 jaar geleden startten met de opleiding merkten we dat onder andere gemeenten druk doende waren met uitvoeringsagenda’s rondom duurzaamheid. Toen bleek wel dat duurzaamheid af en toe neer dreigde te komen op het plaatsen van zonnepanelen en niet veel meer. Dat terwijl we een integrale blik nodig hebben om de transities die voor ons liggen door te maken.”

Integrale blik

De masterclass Duurzame Gebiedsontwikkeling werd toegevoegd aan een breed spectrum opleidingen, door Scobe Academy de afgelopen twintig jaar opgezet. “We specialiseren ons al decennia in onder andere masterclasses die essentiële kennis geven op het vlak van planeconomie, WRO/Omgevingswet, vastgoedrecht, maatschappelijk vastgoed en duurzame gebiedsontwikkeling. De onderlegger die we meegeven in iedere opleiding is juridisch en financieel, maar we zorgen altijd voor een integrale blik.” Harkes noemt als voorbeeld diverse thema’s waaruit Duurzame Gebiedsontwikkeling bestaat: “Zoals duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie, maar ook circulaire grondexploitatie. Het zijn verschillende puzzelstukjes die in elkaar passen en ervoor zorgen dat je als professional de volgende stap kunt zetten in je verduurzamingstrajecten.”

Overzicht en holistische blik

Voor ieder onderdeel is een docent – een expert, vaak met ruime ervaring en aantoonbaar track record in verduurzaming van gebouwen en gebieden – aangesloten die de deelnemers in eerste instantie een overzicht geeft van de status quo. “De expert geeft aan waar we als sector nu staan op het vlak van duurzame gebiedsontwikkeling en laat zien waar we naartoe gaan. Daarnaast geeft deze docent een holistische blik op huidige en toekomstige vraagstukken. Dat kan gaan over het verschil in aanbestedingsvormen, hoe je omgaat met restwaarde en welke koppelkansen je kunt leggen. Maar ook over de vertaling van techniek naar geld, die telkens weer anders is.”

Netwerk uitbreiden

Ondertussen spreken de resultaten van voorgaande afgeronde opleidingen voor zich, weet Harkes: “Iedere deelnemer neemt een flinke bak met actuele kennis mee naar huis. Je voert met elkaar gesprekken en doet veel praktijkervaring op. Daarnaast breiden ze het netwerk uit met gelijkgestemden en voorvechters van verduurzaming, wat op het vlak van samenwerkingen goed van pas komt. Bijvoorbeeld door de ontbrekende schakel te ontdekken voor een wijktransitie waar je mee aan de slag bent of door koppelkansen te ontdekken voor circulariteit of mobiliteit voor de verduurzaming van een gebied.”

Interactie en samenwerking

De opleiding geeft daarnaast houvast om procedures goed af te ronden, een actueel beeld te krijgen bij onder andere geldende wet- en regelgeving en de vertaling naar de praktijk. “Er is voldoende ruimte in de opleiding om ambities in te praktijk te brengen en daarvan te leren. Zo ontdek je onder andere met welke partijen je kunt samenwerken en je kunnen ondersteunen bij innovatie en realisatie. Ook leer je welke weerstanden je tegenkomt en hoe je die weet om te buigen. Misschien nog wel het belangrijkste: er is veel interactie tussen de deelnemers en de docent en er komt een heleboel energie en enthousiasme vrij.” Die energie komt van pas bij de flinke opgaven die de bouw- en vastgoedsector de komende tijd moet invullen. “En omdat iedereen met andere opgaves bezig is, is het mogelijk om zelf een programma samen te stellen. Verwacht je bijvoorbeeld de komende tijd meer in te zetten op circulariteit en duurzame mobiliteit in gebieden, dan kies je daarvoor.”

Op deze pagina leer je alles over de opleiding en lees je onder andere welke docenten eraan verbonden zijn, welke leerdoelen er zijn en hoe het programma eruitziet. Daarnaast is het mogelijk om een korte preview te bekijken over circulair aanbesteden. Hieronder lees je enkele feiten over de opleiding.

Bron: duurzaamgebouwd.nl