Gemeentelijk Vastgoed Management

Van Russisch gas af, wat zijn de alternatieven?

dinsdag 26 april 2022

Lopende contracten met Russische partijen, die zijn afgesloten voor 9 april 2022, moeten voor 10 oktober 2022 zijn beëindigd of afgewikkeld. In EU-verband is met de lidstaten afgesproken dat het verboden is voor aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven om nieuwe opdrachten te gunnen aan Russische partijen, die zijn gevestigd in de Russische Federatie. Ook moeten bestaande lopende contracten met Russische partijen, die zijn afgesloten voor 9 april 2022 voor 10 oktober zijn beëindigd of afgewikkeld. Dit zegt minister Rob Jetten van Klimaat en Energie, in reactie op Kamervragen van Suzanne Kröger en Laura Bromet (GroenLinks).

Uitsluiten (on)mogelijk

Begin maart gaf de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) al aan dat het uitsluiten van Russisch gas niet mogelijk is vanwege de inrichting van de internationale gasmarkt. Dat het gas niet uit Rusland komt kun je niet uitsluiten gelet op de internationale gasmarkt, waar iedereen koopt. Wat je eerder zou kunnen doen is geen zaken meer doen met een Russisch bedrijf. Bovendien zijn er advocaten als Joram Verstoep van Wieringa Advocaten, die stellen dat ook het opzeggen van contracten tot de mogelijkheden behoort. In Duitsland vindt een nationalisatie plaats van eigendommen van Gazprom.

Alternatief?

Om het gebruik van Russisch aardgas te verminderen stelde de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) begin maart een combinatie voor, van snelle energiebesparing en versnelde duurzame opwekking. Een versnelde thermische isolatie en energiebesparing bij bedrijven en woningisolatie kan binnen een jaar ongeveer een miljard kubieke meter besparen en binnen vier jaar ruim drie miljard kubieke meter. Daarnaast kan een versnelde toepassing een extra stimulans zijn om invulling te geven aan de routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed.

Scobe Academy sprak ook nog met een Nederlandse petroleum Ingenieur in Qatar. Qatar is druk bezig om nieuwe velden in exploitatie te brengen. Echter kon dit lange tijd niet of nauwelijks gebeuren omdat de internationale energiemarkt met lage prijzen te maken had en het dus onzeker was of enorme investeringen wel terugverdiend konden worden. Het zal overigens tot 2025 of 2026 duren, voordat de tankers met LNG (Liquid Natural Gas) uit de nieuwe gebieden uit Qatar zullen aanmeren. Voor die tijd moeten er nog boorplatforms, pijpleidingen, fabrieken en schepen worden gebouwd.

Zeer lezenswaardig is het artikel van februari dit jaar, van de Bruegel Organisation: Preparing for the first winter without Russian Gas. Hierop is ook het Nederlandse regeringsstandpunt voor een belangrijk deel gebaseerd. Het bevat onder andere een goed overzicht welke techniek het meeste gewicht in de schaal legt. Als we echt van het Russisch gas af willen (rode lijn) dan zetten PV-panelen weinig zoden aan de dijk (zwart), maar we zullen vooral moeten besparen (donkerpaars) en tijdelijk naar kolen over moeten stappen (groen).

Uitzondering

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat spoort aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven aan om de afhankelijkheid zo snel mogelijk af te bouwen, zo geeft de minister aan. Wel zijn er mogelijkheden om een ontheffing aan te vragen voor dit verbod. De bevoegde autoriteit kan op verzoek per geval bepalen of een ontheffing wordt gegeven voor bijvoorbeeld de aankoop van aardgas, aardolie of andere brandstoffen. Bij toepassing moet men de Europese Commissie hiervan op de hoogte stellen. Het kabinet moet echter nog wel de voorwaarden hiervoor bepalen.

Bronnen: tweedekamer.nl, vng.nlwieringa-advocaten.nl,nvde.nl/bruegel.org