Planeconomie & Vastgoedrecht

Van consultant tot wethouder, voeren ze uit wat ze eerder adviseerden? Deel 2

dinsdag 18 oktober 2022

In deze reeks interviewen wij voormalige consultants welke nu als wethouder werkzaam zijn. Hoe anders is hun rol nu en hoe kijken ze als wethouder tegen de huidige crisissen aan? In deel 2 wethouder Richard Polder. Hij is wethouder Ruimtelijke Ordening, Woningbouw, Duurzaamheid en Buitenruimten voor de gemeente Albrandswaard. Eerder was hij onder andere werkzaam als vastgoedmanager en manager wonen bij zowel profit als non-profit organisaties.

We moeten samenwerken, alleen kan het niet.

Waarom besloot je om wethouder te worden?

Ik heb al een tijdje ervaring met de politiek in Albrandswaard. Van 1988 tot 2010 ben ik raadslid geweest. Daarna heb ik mijn politieke ambities even op een zijspoor gezet, want ik ging werken als manager wonen bij een gemeente in de buurt en vond dit niet te combineren met een functie in de politiek. In 2020 ben ik weer raadslid geworden. Afgelopen jaar ben ik 65 geworden en ik vind het echt heel leuk om de laatste vier jaar van mijn carrière als wethouder te kunnen afsluiten. Ik woon hier al 36 jaar en heb een grote verbinding met het gebied. Ik wil graag iets betekenen voor deze gemeente en mijn ervaring en kennis  inzetten om belangrijke dingen voor de gemeente te doen.

Is jouw rol nu als wethouder totaal anders dan voorgaande rollen, zoals bijvoorbeeld adviseur of consultant? Zie je overloop of is dit een totaal andere rol? En wat maakt deze functie zo leuk?

Eigenlijk is de rol als wethouder totaal anders. Voorgaande rollen zat ik in het management en advies. Vooral in managementrollen zit je veel dichter op de medewerker en de directe uitvoering. Je stuurt meer direct aan. Je kunt alles meer in controle houden. Nu, in mijn rol als wethouder, voor deze gemeente, is het echt besturen. Ik word geholpen met een heel goed regieteam. Deze nemen heel veel voor mij uit handen. De gemeentesecretaris bijvoorbeeld houdt bij wat ik graag wil veranderen, hij neemt vervolgens contact op met het regieteam en vervolgens wordt het ook geregeld. Als bestuurder heb je hier geen rol in. Als manager is dat totaal anders. Ik vind dat soms nog lastig want ik moet dingen dus loslaten. Dit gaat mij wel steeds beter af. Ik kan het makkelijker loslaten en heb vertrouwen dat het goed gaat. Besturen is anders dan managen. Dit is een mooie rol waar je veel met plannen en visie werkt, dit past mij goed. Het leuke van mijn portefeuille ook is dat het allemaal met elkaar te maken heeft. De uitdaging ligt erin om integraliteit te laten ontstaan. Als je kijkt naar bouwen heb je te maken met klimaatadaptatie, biodiversiteit, waterberging en natuurlijk met woningbouw. Welke type woningen zet je neer? Maar ook groenbeheer, hittestress. Houden onze bomen het wel vol als het warmer en droger wordt? Door waterschaarste is er bijvoorbeeld schade ontstaan aan de bomen. Misschien moeten we daarom gaan nadenken over andere typen bomen. Dit zijn allemaal mooie dingen om mee bezig te zijn.

Wat wil je bereikt hebben in jouw vier jaar als wethouder?

Dat er integraliteit is ontstaan. In vier jaar tijd mooie plannen ontwikkelen en bouwen is bijna onmogelijk in deze periode. Ik zou het heel leuk vinden als we met de gemeenteraad zover kunnen komen, dat als er plannen worden gemaakt of als er wordt nagedacht over hoe je met het beheer van het gebied waar je woont omgaat er ‘automatisch’ wordt nagedacht over klimaatadaptatie, circulariteit en verduurzamen. Dat zou ik heel mooi vinden. Ik hoop dit voor elkaar te krijgen door mensen mee te nemen in die opgaves. Dus niet alleen te zenden maar mensen meenemen in de problemen die er spelen en aan gaan komen, en ze ook een rol te geven. Door mijn eerdere ervaringen doe ik dingen anders dan  anderen. Veel mensen die wethouder worden, hebben vaak bij een gemeente gewerkt en dan ben je meer gericht op hoe het altijd ging. Ik doe het op een andere manier. Ik doe bijvoorbeeld aan bijpraatsessies. Geef ze veel informatie en ben voor samen optrekken met de gemeenteraad. Bij de gemeente zijn we al even bezig met het vraagstuk hoe we met elkaar willen omgaan. Bij een klassieke gemeenteraad gaat het vaak over oppositie en coalitie. De oppositie heeft vaak dan nauwelijks een rol. Bij het stemmen over agendapunten zie je dan vrijwel altijd de verkiezingsuitslagen terug in de stemmen, coalitie voor oppositie tegen. Deze cultuur willen wij hier niet, zo ga je niet met elkaar om. Als je kijkt naar verkiezingsprogramma’s dan zie je dat zeker 80% ongeveer hetzelfde wil, zoals bijvoorbeeld bouwen voor jongeren en senioren, mensen willen het groen houden. Vanuit die verbinding zijn we begonnen met het maken van raadsprogramma’s, zodat je geen onderscheidt meer hebt tussen coalitie en oppositie. Dit geeft weer een sfeer van ‘we doen het samen’. Dit zorgt voor een fijne, constructieve werksfeer.

Loop je tegen dingen aan nu je een andere rol hebt als wethouder in plaats van manager/consultant?

Als manager kun je besluiten nemen, in de rol van wethouder is dit niet. Daar is de gemeenteraad de baas. Je zult altijd consensus en steun moeten hebben voor de voorstellen die je doet. Dat is het grote verschil.

Wat is jouw visie als het gaat om gebiedsontwikkeling in jouw gemeente?

We hebben de enorme opgave om te zorgen voor voldoende woningen. Er is een enorm tekort aan woningen, vooral in de goedkopere en sociale sector. Wij gaan ruim 1000 woningen bouwen  en hiervan is een derde sociale woningbouw. Maar we hebben ook een enorm buitengebied van 600 hectare groen. Woningbouw en groenbeheer leven op gespannen voet met elkaar. Het is echt puzzelen om te kijken hoe we het voor elkaar krijgen om de woningen te bouwen, locaties hiervoor te vinden maar het ook groen te houden. Je kunt er wel voor zorgen dat je mooie groene omgevingen bouwt, dat is de grote uitdaging. Ook zitten we nog met het financieren van projecten.

Wat is de grootste uitdaging hierin?

De kosten lopen de spuigaten uit. Je ziet, ook op landelijk niveau, dat projecten stilvallen vanwege de problemen rondom de financiering. Hoe langer alles duurt, hoe duurder het ook gaat worden. Je mag weinig verwachten vanuit subsidies vanuit het Rijk. Op basis van financiële aspecten zijn er veel projecten niet haalbaar. De woningnood gaat dus niet afnemen wordt eigenlijk alleen maar meer. We moeten eigenlijk zoeken naar andere type woningen, bijvoorbeeld flexwoningen, we kunnen naar woningen toe met  een minder lange exploitatietermijn, die je bijvoorbeeld voor 15 jaar neerzet. Daar zijn we vooral naar op zoek. Je loopt alleen tegen heel veel regels aan in Nederland. Snelheid is geboden maar door regelgeving word je weer teruggeworpen. Flexwoningen bijvoorbeeld  zijn dus een oplossing om wat tijd te winnen op de woningmarkt. We hebben geld nodig maar ook transformatie van kantoren zou gaan meehelpen. Alleen daarvoor heb je weer de eigenaar nodig van een kantoorpand en die willen zeker niet altijd meewerken, leegstand levert soms geld op.

Wat kun jij hierin betekenen en heb je nog adviezen?

Ik kan mijn ervaring op het gebied van woningen inzetten. Ik probeer buiten de kaders te denken en oplossingen te vinden. Ik zeg altijd; begin klein en zet de stappen die nodig zijn. Wat verder absoluut noodzakelijk is, is samenwerking met iedereen die je maar kunt bedenken. Stakeholders maar uiteraard ook met je inwoners. Gebruik de kennis en ervaring van mensen. Alleen kan je het niet, je moet het wel samen doen en dat is alleen maar mooi.