Planeconomie & Vastgoedrecht

Van consultant tot wethouder, voeren ze uit wat ze eerder adviseerden?

woensdag 14 september 2022

In deze nieuwe reeks interviewen wij voormalige consultants welke nu als wethouder werkzaam zijn. Hoe anders is hun rol nu en hoe kijken ze als wethouder tegen de huidige crisissen aan? Als eerste spreken wij Frank ten Have, wethouder in Midden-Delfland en voormalig consultant bij Deloitte. Frank heeft als wethouder de portefeuille, financiën, economische zaken, openbare werken en buitengebied/landschap.

Hoe kwam je erbij om wethouder te worden?

“Als partner was ik werkzaam bij Deloitte Real Estate. Ik werd 60 en dan is het bij Deloitte gebruikelijk om met pensioen te gaan. Een oude bekende overleed en ik besloot toen hem in zijn functie als wethouder op te volgen. Ook omdat er midden in corona tijd weinig andere werkzaamheden waren en andere plannen niet door konden gaan vanwege corona. Overigens was ik 30 jaar geleden ook al wethouder in Voorschoten, maar toen parttime.

Vind je het jammer dat je nu grondbedrijf niet in je portefeuille hebt zitten? Immers op dat dossier heb jij juist sloten aan ervaring?

Nee, niet echt. Ik ben bovendien op een al rijdende trein gestapt en heb deze portefeuille overgenomen. Daarnaast vind ik het super leerzaam om me juist weer in hele nieuwe beleidsterreinen te verdiepen”.

Hoe vond je het om over te stappen?

“Vooral in het begin moest ik heel veel lezen want het ging allemaal om domeinen waar ik niet zo heel veel ervaring mee had. Maar veel lezen ben ik gewend en doe ik graag. Verder was het vooral een kwestie van veel doorvragen aan ambtenaren en collega’s om mij heen en al doende leert men. Het audit-trail principe van Deloitte ben ik gelukkig ook helemaal niet kwijtgeraakt. Ik ga door totdat ik het snap en totdat iets klopt”.

Hoe denk je over aanbestedingen en heb je nog tips?

“Als tip wil ik meegeven om aanbestedingen zo in te steken dat er langdurige partnerschappen gecreëerd kunnen worden. De reden hiervoor is niet dat je het goed met elkaar moet hebben, maar dat je elkaar niet gaat uitwonen en dat na gunning de winnaar al voor meerwerk op de stoep staat. Ik geloof meer in gezamenlijke prikkels en publiek-private samenwerking (PPS als Partijen met een Prikkel tot Samenwerken). Bovendien moet een samenwerking bijgesteld kunnen worden om optimaal te presteren binnen de gestelde randvoorwaarden “.

En inhuur? Ben je hier een voorstander van?

“In mijn huidige rol ben ik geen voorstander van inhuur, met name als het gaat om langdurende contracten. Kom dan maar gewoon bij ons werken, zo luidt zijn motto.

Tot slot het grondbeleid, jouw oude liefde, hoe staat het daarmee?

“Ik ben een voorstander van actieve grondpolitiek, omdat de gemeente eigenlijk de enige is die grootschalige en complexe opgaven waar we nu voor staan kan oplossen. Denk bijvoorbeeld aan de herontwikkeling van kassencomplexen, die door de hogere energieprijzen zullen moeten staken en gesaneerd moeten worden. Geen marktpartij die dit soort bedragen kan voorfinancieren. We hebben de gemeente weer hard nodig om gewenste ruimtelijke ontwikkelingen van de grond te krijgen. En actieve betrokkenheid van een gemeente is juist ook voor marktpartijen een teken van vertrouwen in ontwikkelingen, zodat die ook sneller meedoen.

Levensles: werk vooral aan de vier belangrijkste thema’s van je portefeuille en zorg voor de rest voor damage control”.