Transparantieprobleem bij Grote Vastgoeddeals

dinsdag 12 augustus 2014

Opinie

De recente grote vastgoedtransacties van ondermeer gedeeltelijke Vestia-portefeuilles en de verkoop van 32 objecten met verschillende WTC ‘s, brengt in de vastgoedmarkt een lastig transparantieprobleem met zich mee. Doordat de portefeuilles als geheel verhandeld worden en de waardeopbouw van verschillende objecten niet onafhankelijk openbaar worden gemaakt zijn de uitgangspunten voor de onderliggende  taxaties niet helder. En juist die uitgangspunten vormen, als referentie, de grondslag voor andere vastgoedtransacties. In een markt met zo weinig transacties als de huidige, levert dit derhalve een taxatieprobleem op.  De markt is gediend bij een goede waardering van alle objecten maar wordt met grote portefeuilledeals minder transparant. De kans om nu een slag in de transparantie te maken wordt hiermee gemist.

In het kader van de aankomende standaard voor taxaties per eind 2014, door de verschillende brancheorganisaties van taxateurs, banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants en financiers (PTA), wordt ook uitgesproken dat er een database komt met daarin alle gegevens van transacties. Als nu 32 objecten op verschillende plaatsen in het land in een dergelijk bestand zouden zijn verwerkt dan ontstond er een uniek beeld van huren, rendementen, leegstand etc. Het komt dan vervolgens aan op vakmanschap om de specifieke casus die voor ligt hier vanaf te kunnen leiden. Dat niet iedereen hier belang bij heeft moge duidelijk zijn. Immers het bezit van data is nog steeds een groot goed om een waardering te kunnen maken.

Discussieer mee en wordt lid van de Scobe Linked in groep