Planeconomie & Vastgoedrecht

Tijdelijk woningbouw en de weerbarstigheid van de BBV-regels. Hoe los je het op?

donderdag 13 januari 2022

We zien, gelet op de woningnood, steeds meer tijdelijke woonvormen, die snel te realiseren zijn. In het regeerakkoord zijn ze zelfs benoemd als flexwoningen. Maar hoe gaan we hiermee om volgens de regels van het BBV voor de grondexploitatie? Paul Maas van de gemeente Helmond en docent bij Scobe stelde de vraag aan de commissie BBV. Wij vroegen hem naar de achtergrond en de dilemma’s.

Casus

De gemeente Helmond heeft een grote grondexploitatie die al iets meer dan 10 jaar duurt. Daarmee gaat hij over de grens heen die de commissie BBV heeft opgesteld, maar dat lijkt nog wel te verantwoorden. Voor een deel is de gemeente voornemens om gedurende 15 jaar tijdelijke woningbouw neer te zetten. Met een tijdelijke bestemming is dit relatief snel te realiseren. Die 15 jaar is nodig vanuit de exploitatie van de tijdelijke woningen. Na die 15 jaar worden de woningen weer opgeruimd en kan de definitieve woningbouw plaatsvinden. De GREX zou dus met 15 jaar verlengd worden. Er is thans sprake van een BIE. Er is een kans dat de woningen als containers op de grond gezet worden.

Problemen

De vraag is nu, moet dit deel uit de grondexploitatie gehaald worden, aangezien de woningen wellicht op grond komen te staan? Zou het dan weer als Materieel Vast Actief gezien moeten worden of zijn het warme gronden? Al met al lastige vragen. En het wordt nog lastiger, want gronden uit de grondexploitatie halen, vraagt om een waardering waarbij allerlei kosten, zoals voor een park en toeleidende wegen, toegerekend moeten worden. Om nog maar te zwijgen van de fiscale gevolgen voor de VPB. Eerst erin en dan eruit; mogelijk met verlies eruit en na 10 jaar geen compensabele verliezen meer. Al met al heel ingewikkeld. Je zou nog kunnen denken aan een tijdelijk beheer situatie, waarbij je de situatie na 10 jaar in het laatste jaar opneemt. In opeenvolgende jaren kan dan steeds een deel meegenomen worden. Er hoeft dan in ieder geval geen verliesvoorziening te worden getroffen.

Crisis en herstelwet, Omgevinsgwet en verkiezingen

Het hele probleem zou in een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte opgelost kunnen worden. Dan komen we aan 10+10 jaar toe. Het bestemmingsplan gaat nu in procedure en er is geen tijd meer om nog een aanvraag te doen, omdat de verkiezingen voor de deur staan. Mogelijk biedt de Omgevingswet straks oplossingen, maar dan zal de Commissie BBV wel met aangepaste regelgeving moeten komen.  Dat is overigens naar wij begrepen,wel de verwachting. Voor Helmond komt dat echter te laat. De gemeente zal nu met een goed gemotiveerd voorstel naar de accountant gaan en dan maar duimen dat het goed komt.

Wie overigens met een vergelijkbaar probleem zit of wil reageren of wil sparren met Paul Maas kan dat doen door te mailen naar p.maas@helmond.nl. Hij gaat graag met jullie in gesprek.