Terugblik op de waarderingsronde 2016

donderdag 30 maart 2017

Door Peter ebbelinghaus (Amwoco). Nu voor de meeste corporaties de waarderingsronde op marktwaarde 2016 wel is afgerond, wil ik graag nog even stil staan bij het volgende;  Afgelopen jaren hebben we samen met een aantal grote corporaties, taxateurs en accountants de vrijheidsgraden die we ter beschikking hebben in de full versie van het handboek modelmatig waarderen marktwaarde doorgenomen en samengevat in zogenaamde “best practices”.  Deze bundeling “best practices” is tevens als input gebruikt voor het tot stand komen van de laatste versie van het handboek.

Wat opviel na het verschijnen van het vernieuwde handboek was dat slechts 5 van de 80 pagina’s nodig zijn om de full versie, zeg maar de waardebepaling met taxateurinbreng, te beschrijven, terwijl de light versie, de waardebepaling die eenvoudig zou moeten zijn en geen taxateur inbreng vereist, maar liefst 75 van de 80 pagina’s beslaat.  Natuurlijk speelt daarbij het feit dat de grotere corporaties al langer bezig zijn met het waarderen van hun bezit en dat veel kleinere corporaties dit pas voor de eerste of tweede keer doen, maar dan nog.

De belangrijkste vraag na het afronden van de waarderingsronde is wat je nu met deze gegevens kan. Allereerst is het van belang om de afgesloten ronde te evalueren en jezelf af te vragen of alles wat werd gevraagd en is ingevuld de kwaliteit heeft die het verdient. Waren alle basisgegevens voorhanden, was de onderhoudstoestand bijgewerkt, klopte de woz gegevens met de eigen gegevens etc. etc.

Verder is het zaak om de aangeleverde gegevens nu goed te analyseren zodat straks bij de behandeling van de jaarcijfers in de audit commissie  de juiste antwoorden gegeven kunnen worden en de gepresenteerde cijfers kunnen dienen bij het eventueel bijsturen van de strategie.

Derde aspect is hoe de cijfers uit de waarderingsronde invloed gaan hebben op de balansratio’s en hoe hier nu al rekening mee kan worden gehouden bij de planning van de investeringsruimte voor de komende jaren.

Kortom; Waarderen is een noodzaak, maar vergeet niet van deze nood een deugd te maken en maak gebruik van deze nieuwe gegevens.

Vragen? Stuur ze aan peter@amwoco.nl

Vierdaagse cursus Assetmanagement woningcorporaties