Taxeren van toekomstige bestemmingen

dinsdag 9 september 2014

In de gebiedsontwikkeling speelt de taxatie van grond en vastgoed een belangrijke rol. Taxatie is van belang voor het bepalen van de financiële haalbaarheid van projecten, het nemen van go/no go beslissingen, het afboeken van vastgoed en bepaling van de winst- of verliesgevendheid van projecten.

Ook bij de financiering van vastgoed speelt taxatie een belangrijke rol. In de huidige markt is er daarom veel vraag naar taxaties. Daarnaast bestaat er vanuit de markt en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) veel druk om te komen tot een certificerende instantie om zo richting banken, consumenten en overheden optimaal te kunnen borgen dat taxaties professioneel en met kwaliteit gemaakt worden. Daarnaast is er veel aandacht voor transparantie van taxaties. zie hiervoor het eerdere artikel op deze website over transparantieproblemen bij grote Vastgoeddeals.

In de eendaagse Masterclass wordt ingegaan op de belangrijkste beginselen van de taxatieleer. Doel is inzicht te geven in hoe je tot een systematisch en onderbouwde waardering komt. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Waarderingsbegrippen;

  • Gebruik van taxatiemethodieken;

  • Waarderen van herontwikkelingsprojecten;

  • Taxeren van ‘complex’- en ‘gebruikswaarde’;

  • Omgaan met veranderende bestemming.

In het bijzonder wordt ingegaan op de actuele discussie vanuit enkele Hoge Raad Uitspraken (de zogenaamde 9 juli 2010 arresten en de uitspraak inzake Ballast Nedam van 8 februari 2013) of de nieuwe bestemming nu wel of niet moet worden meegenomen bij de waardering. Inmiddels zijn de eerste rechtbankuitspraken bekend. Uiteraard kan deze discussie grote invloed hebben op de inbrengwaarde, en ook op het resultaat van de exploitatie.

Verder wordt ingegaan op de rol van de opdrachtgever bij het verkrijgen van een goede taxatie:

  • Weten wanneer je een taxatieopdracht moet verstrekken;

  • Een heldere taxatieopdracht kunnen verstrekken;

  • Weten welke informatie een taxateur nodig heeft;

  • Kunnen controleren of het resultaat bruikbaar is.

Tot slot wordt specifiek ingegaan op zaken waar afstemming nodig is tussen planeconoom en taxateur om een optimaal financieel planresultaat te kunnen behalen. De planeconoom heeft dan inzicht in de waardebepalende factoren uit het exploitatieplan, en de invloed van het exploitatieplan op het complex.