Duurzame gebiedsontwikkeling
Gemeentelijk Vastgoed Management

Strenge circulariteitseisen Rijksvastgoedbedrijf

woensdag 21 september 2022

Net zoals bijvoorbeeld de waterschappen wil ook het Rijksvastgoedbedrijf (rvb) vanaf 2030 zoveel mogelijk circulair zijn. Onlangs hebben ze dan ook  de circulariteitseisen per 2023 aangescherpt. Vanaf dan moeten alle aanbestedingen van nieuwbouw-, onderhouds- en renovatieprojecten volledig circulair zijn.

 

Zo is er bijvoorbeeld het project KaVa, Kantoor Vol Afval. Dit is een voorbeeldproject voor circulair renoveren van het Rijksvastgoedbedrijf, waarbij wordt ingezet op maximaal hergebruik van bouwmaterialen en opschaling van hergebruik het belangrijkste doel is.

Dit project is  opgezet om meer kennis te ontwikkelen over het hergebruik van materialen uit overheidsgebouwen en andere panden. Het plan is om een gedateerd kantoorgebouw om te vormen’ tot een aansprekende kantooromgeving. Vanaf 2023 zal het RVG voor nieuwbouwprojecten een strengere MPG (Milieu Prestatie Gebouw) hanteren dan de wettelijke minimumnorm.

Naast de strenger wordende MPG-normen is losmaakbaarheid van gebouwontwerp ook een belangrijk beoordelingspunt, immers alles is wat je uit elkaar kunt halen, makkelijker circulair te gebruiken. Volgens het rvb komen aanbestedingen voor nieuwbouw, renovatie, sloop of beheeropdrachten waar circulariteit geen deel van uitmaakt, vanaf 2023 niet meer voor.