Slim saneren maakt plannen weer haalbaar

maandag 21 september 2015

Haalbare ontwikkeling van verontreinigde locaties?

Als erfenis uit het verleden kennen we in Nederland veel binnenstedelijke locaties, waarvan de bodem verontreinigd is door industriële activiteiten. Vaak worden deze locaties lange tijd niet ontwikkeld, als gevolg van de hoge saneringskosten. De potentie van deze binnenstedelijke locaties, die vaak prachtig en strategisch gelegen zijn, blijft daarmee onbenut. Een gemiste kans?

Door Robbert Crul

Dat is nog maar de vraag. Door slim te kijken naar de mogelijkheden van een duurzame en kostenefficiënte ontwikkeling, kunnen oplossingen sneller binnen handbereik komen. Door het uitwerken van verschillende inrichtingsvarianten, wordt meer inzicht verkregen in de kosten en baten. Daarmee kan worden bepaald welke inrichtingsvariant het meest rendabel is.

Bij het uitwerken van de inrichtingsvarianten kan worden gespeeld met een aantal variabelen. Zo kan de inrichting worden gericht op het terugbrengen van de risico’s van de verontreiniging tot een acceptabel niveau.  Of het zoveel mogelijk vermijden van de verontreiniging, waardoor de saneringskosten minimaal zijn. Ook kan ervoor gekozen worden om de kosten voor het bouw- en woonrijpmaken zo laag mogelijk te houden. Vanuit de opbrengstenkant kan de inrichting gericht worden op het genereren van zoveel mogelijk uitgeefbare grond. Vaak leidt een combinatie van genoemde variabelen tot de meest optimale en meest rendabele inrichting.

De ontwikkelingsmogelijkheden van verontreinigde binnenstedelijke locaties kunnen met inrichtingsvarianten in beeld worden gebracht. Door hierbij slim rekening te houden met de bodemsituatie, kan worden gekomen tot de meest optimale en meest rendabele inrichting. Dit biedt mogelijk kansen om de daadwerkelijke ontwikkeling een stap dichterbij te brengen en de potentie van deze binnenstedelijke locaties optimaal te benutten.