donderdag 28 november 2019

Samen de diepte in bij Scobe Academy

Corinne Koot (Witteveen en Bos) en Marco Vergeer (RoyalHaskoningDHV) gaan tijdens de 'Masterclass Bodem: Samenwerken om te komen tot klimaatdoelen' samen de diepte in. Zij vertellen ons hoe je door samenwerking verder kan komen dan van vanuit je eigen eilandje te werken. Met andere woorden: Hoe draagt samenwerking bij aan het behalen van klimaatdoelen? 

De website https://samendedieptein.nl/ laat overigens zien dat samenwerken nog niet eenvoudig is. Men wil meer informatie over hoe bodem in het omgevingsplan verwerkt wordt, een instrumentarium om de effecten van ingrepen op- of in de bodem beter zichtbaar en hanteerbaar te maken. Ook Zaandstad is een goede casus om te zien hoe moeilijk het is om samen te werken als het gaat om de bodem.

Ook spelen er een groot aantal verschillende belangen van verschillende partijen. Hoe moet het dan wel om elkaar informatie te verstrekken, tot een beter bodembeheer te komen en hoe gaat de omgevingswet hierbij helpen? Corinne Koot van Witteveen en Bos en Marco Vergeer van RoyalHaskoningDHV zullen u hier op 12 december inzicht in geven.

Masterclass Bodem: Samenwerken om te komen tot klimaatdoelen
Donderdag 12 december 2019
9.30 uur - 16.30 uur
Locatie: Scobe Academy, Stationsplein 9d, Gouda.