Gemeentelijk Vastgoed Management

Rollen vastgoedbeheer binnen gemeenten - data en de organisatie

donderdag 14 oktober 2021

Met 1 druk op de knop een overzicht krijgen van alle aspecten van gemeentelijke vastgoed. Dit zou het voor veel medewerkers die betrokken zijn bij het gemeentevastgoed een stuk makkelijker maken. Al was het maar om rust te hebben dat je alles in beeld hebt voor het deel waar jij verantwoordelijk voor bent. Maar er zijn nog meer vragen: hoe weet je wat er nodig is en vooral; wat de gemiddelde kosten dan zouden moeten zijn. De volgende vraag is dan hoe je het vastgoedbeleid daarvoor vorm kunt geven en er tevens voor zorgen dat een ieder zich aan houdt?

En last but not least: hoe kunnen ze succesvol verduurzamen? Scobe sprak hierover met medewerkers van de vastgoedafdeling van verschillende gemeenten en met Sander de Clerck, docent bij Scobe Academy en Senior Consultant bij Republiq.

Eén van de opgaven waar gemeenten mee bezig zijn is om in 2030 49% minder energie ten opzichte van 1990 te verbruiken. Richting 2050 moet deze lijn doorgetrokken zijn naar 95% CO2-reductie. Volgens Sander is het echter bij veel gemeenten nog niet duidelijk hoe ze deze 49% moeten besparen. Wanneer geen meetpunten van 1990 opgenomen zijn, is het niet of slecht te meten of ze op weg zijn naar een daadwerkelijk verminderde energie uitstoot. Kees, werkzaam bij een middelgrote gemeente, erkent ook dat zijn gemeente weinig gebruik maakt van meetgegevens uit het verleden.

‘Wij hebben geconstateerd dat structureel meer dan 4 ton aan de reguliere onderhoudsbudgetten moet worden toegevoegd om de accommodaties weer op peil te krijgen. Dit is een flink bedrag en eerlijk gezegd hebben we geen zekerheid of dit voldoende budget zal zijn, of dit zal helpen met het verduurzamen van de panden en al helemaal niet of het voldoende zal zijn voor vermindering van energie uitstoot met 49% ten opzichte van 1990. Deze meetgegevens heeft onze gemeente ook niet.’

Wat moet er volgens Sander de Clerck gebeuren om de vastgoedportefeuille van gemeenten op orde te krijgen?

‘Het moet allemaal veel professioneler en er moet veel meer gestandaardiseerd worden. Ook moet er meer controle komen en wat zeker heel belangrijk is, is dat er vanuit de raad meer aandacht komt voor het vastgoed. Welke gebruikers zijn er van het maatschappelijk vastgoed, wie wil wat en dit over de hele linie. Het moet allemaal wat beter, er is gewoon te weinig zicht op. Er is nu veel aandacht voor wat de wethouder wil maar er wordt minder gekeken naar wat er professioneler kan. Het begint allemaal bij politieke belangen. De raad moet budget vrijmaken en dit gebeurt nu gewoon nog te weinig. Het zou ook verplicht moeten worden om te rapporteren. De overheid zou hier op moeten sturen. Het is voor nu een kwestie van volhouden en hopen dat er vanuit de raad meer aandacht voor komt’.

Wat valt jou nog meer op bij de afdelingen Gemeentelijk Vastgoed binnen de gemeente?

‘Het is bij sommige gemeenten nog steeds geen officiële afdeling. Veel taken liggen versnipperd door de organisatie. Er is vaak nog steeds slecht zit op welk vastgoed nu in bezit is van de gemeente en wie er verantwoordelijk is voor wat. Veel gemeenten hebben te maken met gedecentraliseerd vastgoedbeheer. De verantwoordelijkheden liggen dan bij diverse afdelingen van vastgoedontwikkeling, vastgoedbeheer en de exploitatie van het vastgoed op meerdere plaatsen en niveaus. Zo is er vaak slecht zicht op wie er verantwoordelijk is voor wat’.

De wens van Sander kan Scobe onderschrijven, maar in een aantal gevallen is een centrale organisatie een stap te ver. Onze mening is dat het veel gemeenten al zou helpen als er overzicht is van waar wat zit. Dat iedereen binnen de organisatie weet, wie bij wat hoort en dat deze informatie makkelijk toegankelijk is. Het zou goed zijn als iedereen dezelfde taal spreekt. Professionalisering kan hierbij zeker helpen. Hoe jij dit voor elkaar moet kregen leer je tijdens onze opleiding.

Wat kan onze opleiding Gemeentelijk Vastgoedmanagement betekenen voor medewerkers die betrokken zijn bij gemeentelijk vastgoed? Waar kan onze opleiding vastgoedprofessionals binnen gemeenten mee helpen?

  • Financiële en juridische kaders - welke wetgeving is er van belang o.a. BBV, mededinging en VPB
  • Data-analyse en presentatie - op een makkelijke manier data en getallen analyseren en weten hoe deze te presenteren, hoe kun je de voorraad beter analyseren en zo beter benutten?
  • Maatschappelijk rendement - kwalificeren en kwantificeren van maatschappelijk vastgoed, hoe maak je een maatschappelijke kosten-batenanalyse?
  • Verduurzaming nieuwe en bestaande voorraad - welke maatregelen om te verduurzamen zijn zinvol en hoe vertaal ik deze naar de praktijk, hoe maak je als gemeente de slag naar aardgasvrij? Hoe zorg ik voor voldoende CO2 reductie?
  • Formulering van een vastgoedstrategie - waar wil je naartoe met jou organisatie, waar loop je tegen aan, welke visie heeft jouw gemeente?

Wat leer je nog meer?

Hoe maatschappelijk vastgoed efficiënter in te zetten, het vormgeven van beter vastgoedbeleid, hoe een betere visie op het vastgoedbeleid te krijgen, hoe panden beter worden gebruikt, uitleg over terminologie, maar ook zeker de volgende onderwerpen: het inrichten van de vastgoedorganisatie, wat is het ambitieniveau van jouw gemeente, wat voor vastgoed is er in bezit en wat doet jouw gemeente ermee?

We starten 24 november met een nieuwe ronde. Inschrijven kan hier. Ben je op zoek naar één of meerdere losse masterclass(es)? Dat kan ook! Bekijk ons aanbod.