maandag 13 juli 2020

RLI over coronacrisis: duurzaam herstel essentieel

Duurzaamheidsopgaven worden op dit moment onvoldoende meegewogen voor het herstelbeleid. En daar moeten we nu iets aan doen, want het kabinet is zich na maanden van crisisbeleid aan het beraden op het herstelbeleid. Met Prinsjesdag in aantocht heeft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur daarom het adviesrapport ‘Groen uit de crisis’ gepubliceerd. Hun boodschap? Het economisch herstelbeleid mag niet leiden tot minder duurzaamheid.

In het rapport doet de raad voorstellen die het klimaat, de economie en de leefbaarheid een groene impuls geven. Denk hierbij aan verduurzaming van de gebouwde omgeving, versnelling van woningbouw, klimaatadaptatie en emissieloze mobiliteit.

Meer laadpalen

Concrete voorstellen zijn: versnel de aanleg van laadpalen. Isoleer bestaande woningen. Subsidieer de omschakeling van gas naar waterstof. Bouw meer energiezuinige nieuwe woningen. Maak elektrisch fietsen aantrekkelijker. Versnel beheer en onderhoud van bestaande infrastructuur. Vergroen het belastingstelsel en beprijs milieuschade.

Pas op de plaats

Op sommige beleidsterreinen is volgens de raad reden voor een pas op de plaats. Bijvoorbeeld binnen de mobiliteit. Door thuiswerken is de drukte op de weg flink gedaald. ‘Dit betekent dat onomkeerbare maatregelen, zoals investeringen voor nieuwe weginfrastructuur, het beste even in de wachtstand kunnen worden gezet. Tegelijkertijd zou de overheid sterker moeten inzetten op onderhoud, vervanging, modernisering en verduurzaming van bestaande infrastructuur’, aldus het rapport.

Beoordelingskader

De raad vindt dat duurzaamheidsopgaven in de fysieke leefomgeving onvoldoende onderdeel zijn binnen de huidige afwegingen voor economisch herstel. Daar is er een beoordelingskader opgesteld. Aan de hand van vijf criteria kan hiermee een zogenaamde quick-scan worden toegepast, waarmee indicatieve toetsing kan worden gedaan.

Verduurzaming blijft

De verduurzaming van gebieden blijft een uitdagende opgave en is constant in beweging. Tijdens de opleiding Duurzame gebiedsontwikkeling leer je hoe je jullie ambities concreet maakt in projecten. Je bent weer helemaal de op de hoogte van alle relevante thema’s binnen dit vakgebied. ‘Super actueel en praktijkgericht. Het brede pallet, de koppeling aan regelgeving, financiën en de praktische inslag. Nu is duurzame gebiedsontwikkeling voor mij ineens veel meer toepasbaar’.