woensdag 23 oktober 2019

Reiniging PFAS middels ozon en andere technieken

Afgelopen dinsdag, 22 oktober, kondigde Arcadis aan dat zij een optie-overeenkomst heeft gesloten met EVOCRA voor een alternatieve techniek om PFAS te verwijderen. Een van de technieken die deze onderneming exploiteert is een membraan techniek waarbij ozon gebruikt wordt om PFAS af te scheiden. Zowel lange als korte ketens van PFAS zijn te verwijderen.

Efficiënter
De techniek zou kosten-efficiënter zijn ten opzichte van het zuiveren met kool. Hieronder staat een afbeelding van een opstelling die in Australië staat en die 20.000 m3 vervuild water kan verwerken.


(foto LinkedIn pagina EVOCRA)

Op het spoor
Vanuit Scobe Academy waren deze technologie al even op het spoor en vonden het interessant om te zien dat Arcadis de wereldwijde licentiehouder gaat worden.

Meer oplossingen voor PFAS
Maar er zijn meer alternatieven voor het oplossen van het PFAS probleem. In het artikel van o.a. Ian Ross (ook Arcadis) in ‘Remediation; the journal of of environmental cleanup cost, technologies & techniques van 12 maart 2018’ wordt een scala van technieken genoemd en wordt aangegeven wat kansrijk en minder kansrijk is en waarom. Zo is niet alleen het zuiveren middels kool in water een mogelijkheid, maar ook stabiliseren in de grond zelf is een optie.

Verwijderen schadelijke stoffen
Al deze technieken richten zich op het verwijderen van de schadelijke stoffen. De technieken brengen nog steeds behoorlijke kosten met zich mee. De Staatssecretaris kiest in haar handelingskader eerder voor een andere aanpak. Daarbij is het vertrekpunt dat de schade niet toeneemt en de niveaus van vervuiling gelijk blijven of op gebiedsniveau onder de grenzen blijft, zonder dat kostbare technieken worden ingezet. Beide aanpakken passen in de regels onder een omgevingsplan. Hoe dergelijke regels er uit komen te zien komt in de cursus Bodem in de Omgevingswet uitgebreid aan de orde. Essentieel is dat de regels dynamisch zijn om steeds op de meest actuele techniek en voorschriften in te kunnen spelen. Daarbij steeds sturend op een omgevingswaarde die een gezond leefklimaat mogelijk maakt en maatwerk levert. De grootschalige baggerwinning vraagt iets anders dan de verplaatsing van grond binnen een te ontwikkelen woningbouwlocatie.