Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) op 1 januari in werking

dinsdag 8 december 2015

Door Bertold te Winkel

Ieder jaar wordt vastgoed gewaardeerd met een totale geschatte waarde van ruim 500 miljard euro. Vastgoedwaarderingen moeten daarom objectief en onafhankelijk tot stand komen en worden uitgevoerd door gekwalificeerde taxateurs, die handelen op basis van erkende regels en richtlijnen.
Tot eind jaren ’90 werd de kwaliteit wettelijk geborgd door een eenmalige beëdiging van taxateurs bij de rechtbank. Vervolgens is de wettelijke bescherming van het beroep losgelaten.

Wel zijn er  registers opgericht voor het certificeren van taxateurs. Daarnaast zijn er nog beroepsverenigingen en organisaties werkzaam, die tot doel hebben de kwaliteit van taxateurs te verbeteren en te bewaken. Dit heeft echter geleid tot enige wildgroei in organisaties en predicaten, waardoor het voor afnemers van taxatiediensten zoals overheid en banken de borging van taxatiediensten niet eenduidig was.Dit leidde tot een wijze van borging van taxatiediensten die  niet in overeenstemming was met het grote publieke belang van deze diensten en het vertrouwen dat een afnemer aan deze diensten zou moeten kunnen ontlenen.

Daarnaast zijn er enkele jaren geleden aanbevelingen gedaan door het Platform voor Taxateurs en Accountants (PTA) die tot doel hadden zowel het taxatieproces als de inhoudelijke kwaliteit van taxaties te verbeteren.
Uiteindelijk heeft dit, mede onder druk van de AFM, geleid tot oprichting van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Dit is het instituut dat vanaf 1 januari 2016 gekwalificeerde taxateurs registreert.
Het NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur en dient, als centraal register van vastgoedtaxateurs, het publiek belang van vastgoedwaarderingen.
Het NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel, handhaaft eenduidige gedrags- en beroepsregels en reglementen voor de vier Kamers (Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen en WOZ). Het NRVT houdt daarbij toezicht op de naleving van de gedrags- en beroepsregels en reglementen en garandeert daarmee de kwaliteit en reputatie van de geregistreerde taxateurs. Daarnaast kent het NRVT een eigen centraal tuchtrechtstelsel, dat voorziet in een consistente, transparante en onafhankelijke tuchtrechtspraak voor alle geregistreerde taxateurs.
De Register-Taxateur werkt volgens erkende gedrags- en beroepsregels van het NRVT en de internationale richtlijnen EVS/IVS. Daarnaast werkt hij conform de vier kamerreglementen. De Register-Taxateur onderwerpt zich aan het centrale tuchtrecht van het NRVT.
Op deze wijze worden deskundigheid, integriteit, professionaliteit en objectiviteit steeds beter geborgd.
Vanwege het publieke belang van vastgoedwaarderingen besteedt ScobeIn in het kader van de brede opleiding tot planeconoom daarom ook aandacht aan de basisbeginselen van taxeren, de inhoud van een taxatierapport en aan het taxatieproces.