Gemeentelijk Vastgoed Management

Rapport nulwaarde meting verduurzaming gemeentelijk vastgoed verschenen

dinsdag 11 januari 2022

De wil om te verduurzamen is er, maar er zijn nog obstakels

De VNG heeft in 2020 een sectorale routekaart gemaakt. Scobe sprak enige tijd geleden over de stand van zaken met  de VNG.

Ondertussen voerde de VNG een nulmeting uit. Wat levert dit op?

Stand van zaken

Het goede nieuws is dat uit de nulmeting blijkt dat vrijwel iedere gemeente bezig is met verduurzamen. Veel gemeenten hebben echter nog geen portefeuilleroutekaart of iets soortgelijks. De meeste gemeenten zijn bezig met het zogenoemde “laaghangend fruit”, de makkelijk te realiseren verduurzamingsmogelijkheden. Een langetermijnplanning is volgens de nulmeting van de VNG bij veel gemeenten nog niet aanwezig. Een ander veelgehoord geluid en iets wat wij bij Scobe ook regelmatig horen, is dat de verantwoordelijkheid voor sport, onderwijshuisvesting, overig gemeentelijk vastgoed en het programma duurzaamheid bij de meeste gemeenten verdeeld is georganiseerd. Het is niet binnen één afdeling belegd.

Knelpunten?

De verdeling zorgt ervoor dat er weinig afstemming is over de duurzaamheidsambities voor de verschillende gebouwen, met als resultaat dat de ambities voor duurzaamheid versplinterd zijn. Ook hebben veel gemeenten te weinig zicht op bijvoorbeeld het energieverbruik van hun vastgoed of de onderhoud status van de portefeuille van de verschillende domeinen als sport en scholen. Dit maakt het lastig om duurzaamheidsplannen te maken met meetbare criteria, die overall van toepassing zijn. Binnen gemeenten wordt er tussen de sectoren nog te weinig gebruikt gemaakt van de kennis en ervaring op het gebied van verduurzamen van vastgoed. Dit geldt voor zowel de kennis en kunde binnen 1 gemeente als ook de kennis van andere gemeente. Veel gemeenten hebben behoefte aan een goede kennisdeling en ervaringen van andere gemeentenen om te samenwerken met andere gemeenten. Het wiel hoeft niet telkens opnieuw te worden uitgevonden. Landelijke sturing en ondersteuning is waar veel gemeenten behoefte aan hebben. Maar de verduurzaamambities zijn er bij iedere gemeente. Een van de aanbevelingen van de Nulmeting is om ook intergemeentelijk te overleggen

Veel gemeenten lopen tegen de financiering van verduurzamen aan. Ze willen wel, maar een gebrek aan voldoende financiën staat de ambities in de weg. Bovendien is men huiverig voor alternatieve financiering zoals ESCO’s. Kleinere gemeenten hebben vaak ook nog te maken met een capaciteitsprobleem. Corona heeft bij veel gemeenten ook nog voor extra druk op de financiën gezorgd. En dan is er nog het ontbreken van landelijke sturing en handvatten om concreet met verduurzamen te monitoren.

Veelkoppig monster

Wat de nulmeting nog eens duidelijk heeft gemaakt is dat de verduurzaming een veelkoppig monster is. Nog energiesystemen, nog geld, nog communicatie, nog de techniek is dé beperkende factor. Het is het complex wat hiervoor zorgt. Overzicht en regie zijn dan belangrijk.

Aan de routekaart hadden we overgehouden dat het vooral een geldkwestie was; de nulmeting heeft voor ons nu wel opgeleverd dat er meer problemen spelen. Het zou goed zijn als er meer samenwerking komt tussen verschillende gemeenten voor kennisdeling maar ook binnen de gemeenten zelf zou het raadzaam zijn om verschillende vastgoedtakken te verenigen zodat er een duidelijk overzicht komt.

Wil je snel kennis opbouwen van alle factoren om succesvol maatschappelijk vastgoed te verduurzamen volg dan onze tweedaagse masterclass Routekaart Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed.