Bodem
Duurzame gebiedsontwikkeling

Raingarden: de oplossing voor overschot aan regenwater en vervuilde afvoer

maandag 28 februari 2022

Klimaatverandering zorgt voor meer overlast van water, hittestress maar ook periodes van grote droogte. Wateroverlast hebben we de afgelopen tijd ook weer meegemaakt in Nederland. Het wordt steeds belangrijker om ook wat met al dat water te doen en het niet zomaar zinloos te laten verdwijnen. De oplossing? Een raingarden, ofwel een klimaatadaptieve regentuin.

Een raingarden is een verdiept aangelegd vak met planten en wordt ook wel water vertragende groenstrook genoemd. Het is een geweldige oplossing om overtollig regenwater langzaam te laten insijpelen. De regentuin helpt niet alleen om de grondwatertafel verder aan te vullen, de tuin gaat ook wateroverlast tegen en zorgt voor meer biodiversiteit.

Als er een hevige regenval is, kan het overtollige water de raingarden overspoelen en in het rioolsysteem terechtkomen. Maar zelfs dan heeft de raingarden zijn werk gedaan. Hij heeft het water weggeleid van de fundering en de belasting van het rioleringssysteem verminderd.

Verschil met Wadi’s

Raingardens mogen dan wel op Wadi’s (waterafvoer door infiltratie) lijken, maar er zijn zeker verschillen. Bij een raingarden komen er veel meer technieken en materialen kijken. Een raingarden wordt vaak gevuld met granulaat, de bodem bij een Wadi bestaat uit tuinaarde en zand. Een raingarden is ook veel kleiner dan een Wadi. Ook hebben raingardens een drain om water af te voeren. Raingardens hebben een diversiteit aan planten en zijn dan ook heel aantrekkelijk om te zien, helemaal in kleine stroken groen in de stad. Wadi’s bestaan vaak uit gras.

Afvoer van verontreinigende stoffen

Regenwater is een belangrijke bron van microdeeltjes die zorgen voor vervuiling van het water. Bij een raingarden nemen de wortels van de planten water op en zorgen zo voor een open bodem en nemen verontreinigende stoffen op. Het  vermindert ook de hoeveelheid van gazonchemicaliën en huisdierafval dat anders zou kunnen wegvloeien in de lokale meren en rivieren. In sommige gemeenten is het afvloeiingsprobleem zo groot dat huizen met een regentuin in aanmerking komen voor een belastingvoordeel!

Welke klimaateffecten kun je tegengaan met raingardens?

Zoals eerder vermeld zijn ze inzetbaar tegen wateroverlast, hittestress en droogte. Het water wordt naar de bodem geïnfiltreerd en zorgt voor het aanvullen van grondwater. Heel belangrijk voor tijden van (extreme) droogte. Ze trekken ook bijen en vlinders aan en zorgen zo voor biodiversiteit. Op de website ClimateScan - Interactive map kun je zien welke projecten er allemaal zijn om klimaateffecten tegen te gaan.

Voorbeelden van raingardens

In het buitenland worden raingardens al veel langer en op grotere schaal ingezet. Vooral in Australië en de VS zijn ze populair. Ze worden daar ook ingezet om vervuild regenwater te reinigen. In Nederland is de raingarden met een opmars bezig. Vooral in de steden kom je ze steeds vaker tegen. Zie bijvoorbeeld dit filmpje hier, wat een regentuin of een Wadi kan doen voor de bodem en natuur. Of dit al oude filmpje legt haarfijn uit wat een raingarden kan doen.

Het zou voor Nederland en de Nederlandse bodem ook goed zijn als we de klimaatadaptieve regentuin meer gaan inzetten! Schonere bodem, biodiversiteit etc ik zie alleen maar voordelen.