Professioneel vastgoedmanagement: geen wens maar noodzaak!

dinsdag 28 maart 2017

Door Wicher F. Schönau, Adviseur maatschappelijk vastgoed bij Twynstra Gudde, docent – gemeentelijk vastgoedmanagement Scobe

‘Brug valt naar beneden in zwembad’ kopt de Telegraaf op 27 maart 2017, nadat tijdens een waterpolotraining een brug, die naar beneden kan worden gelaten om het bad in tweeën te verdelen, naar beneden is gekomen. Als door een wonder zijn er geen slachtoffers maar de schrik zit er goed in. Uiteraard is dit een incident, maar het tekent wel het belang van risicomanagement bij gemeentelijk vastgoed. En juist omdat dit zwembad binnenkort gesloopt gaat worden, is het maken van afwegingen met betrekking tot onderhoud van cruciaal belang.

56% van de gemeenten voert risicoanalyses uit voor het eigen vastgoed.[1] Het zijn vooral de grote gemeenten die dit doen en die inmiddels beschikken over een professionele vastgoedafdeling of- bedrijf. Kleine gemeenten komen er vanwege de omvang vaak niet toe om de vastgoedtaken te centraliseren. Dit is ook geen doel op zich, maar de vraag is wel hoe de afstemming over de vastgoedportefeuille dan efficiënt plaatsvindt. En hoe voorkomen wordt dat risico’s zoals in Amersfoort optreden. In dat licht is professioneel vastgoedmanagement, hoe het ook georganiseerd wordt, inmiddels bittere noodzaak voor iedere gemeente.

 

[1] Onderzoek Risicomanagement Gemeentelijk Vastgoed 2016 (Twynstra Gudde 2016)