Planeconomie & Vastgoedrecht

Plankostenscan Omgevingswet: fors minder kosten verhaalbaar, raakt vooral projectmanagement

dinsdag 28 november 2023

In november heeft het Ministerie van BZK twee plankostenscans gepubliceerd. Eén die hoort bij het model met tijdvak en één die hoort bij het model zonder tijdvak. Deze 2 Excel-rekenmodellen zijn voor controle teruggenomen en worden in week 50 teruggeplaatst. Met tijdvak betekent de fictie dat de gemeente alle werkzaamheden uitvoert. Zonder tijdvak betekent dat alleen de openbare ruimte wordt aangelegd. We wisten uit de wandelgangen al dat de nieuwe scans tot lagere bijdragen zouden leiden dan de huidige scan, maar nu is ook wel duidelijk op welke activiteiten wordt beknibbeld. Dat is het projectmanagement.

We hebben drie plannen doorgerekend: een keer met de huidige scan van september 2023, een keer met tijdvak en een keer zonder tijdvak. De plannen betreffen:

  1. Eén plan in een weiland met 215 woningen, waarbij 1,5 meter partieel opgehoogd moet worden;
  2. Zelfde plan maar dan een transformatie van ca. 4 ha en 215 woningen;
  3. Een bedrijventerrein in een weiland van bruto circa 9 ha, waarvan 3 meter partieel opgehoogd wordt.

Hieronder staan de resultaten. Naar aanleiding hiervan kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt:

  • De te verhalen plankosten zijn 25% tot 35% lager dan met de huidige scan.
  • Alleen als het plan als herstructurering wordt aangemerkt komt er ongeveer hetzelfde uit.
  • De verhaalbare kosten voor projectleiding halveren meer dan de helft.
  • Civiele techniek blijft op peil.
  • Voor communicatie zijn nu wel kleine budgetten beschikbaar.

1.

2.

3.