Planeconomie & Vastgoedrecht

Planeconoom en adviseur maatschappelijk vastgoed wordt wethouder van o.a grondzaken: helpt het verleden? Deel 4

woensdag 30 november 2022

Scobe maakt een reeks van interviews van voormalige consultants/adviseurs die nu als wethouder werkzaam zijn. Hoe anders is hun rol nu? In het afsluitende deel wethouder Henk - Jan Molenaar. Hij is sinds medio mei 2022 wethouder voor de SGP in Woudenberg. Eerder was hij 16 jaar werkzaam bij BBN als adviseur planeconomie en maatschappelijk vastgoed.

Wat doet u als wethouder anders dan toen u nog adviseur was?

Als bestuurder heb je een geheel andere rol dan als adviseur. In mijn vorige rol als adviseur gingen processen en besluitvorming waar ik zelf bij betrokken was sneller. Dat processen nu langzamer gaan is volkomen logisch, maar wel iets waar ik eerst nog wat aan moest wennen. Als adviseur doe je meer zelf, bijvoorbeeld berekeningen en rapportages opstellen en aanpassen. Nu doen anderen dat voor mij. En als planeconoom hield ik mij bijvoorbeeld bezig met kleine rekendetails, dat doe ik nu niet meer en past ook niet bij mijn rol als wethouder. Ik merk overigens dat anderen hier in de organisatie mij nog steeds meer als planeconoom zien dan ikzelf. Als laatste, maar niet geheel onbelangrijk, komt mijn kennis uiteraard heel goed van pas. Of ik dingen ook wezenlijk anders doe, ik denk en hoop van niet, ik blijf graag mezelf.

Wat is uw visie als het gaat om het publieke bestuur op het vlak van gebiedsontwikkeling?

Ik merk binnen het publieke domein dat er soms een diepgewortelde huiver is tegen actief grondbeleid. Hierdoor krijg je projecten echt minder snel voor elkaar. Dit speelt bij heel veel gemeenten. Soms zou ik wel willen dat er toch wat meer regie was vanuit de overheid en dan bedoel ik op rijksniveau. Nu komt veel toch vanuit gemeenten zelf of provincies en als het Rijk wat meer de regie zou nemen, komen we misschien sneller ergens. Er is bijvoorbeeld een enorme urgentie voor veel woningen, dit wordt landelijk ook goed gevoeld. Het is nodig dat het Rijk daarin meer de regie neemt om de bouw van de vele woningen voor elkaar te krijgen. In Woudenberg bouwen wij met een actief grondbeleid al jarenlang ruim 100 woningen per jaar en daarmee ligt onze gemeente met ruim 14.000 inwoners gelukkig goed op schema.

Maakt u zich ergens zorgen over in de gebiedsontwikkeling?

De ruimtelijke opgaven in Nederland zijn groot. We kunnen niet ineens 100.000 woningen per jaar bouwen zonder forse investeringen in mobiliteit en groen. Dit nog naast de vele andere opgaven. Niet alles kan tegelijk. We moeten keuzes maken wat het meest urgent is. We leven in een gepolariseerde maatschappij, maar soms moeten er nou eenmaal harde keuzes worden gemaakt. En ook hier kan het nodig zijn dat het Rijk soms wat meer de regie neemt. Dit doet misschien regionaal en lokaal wel even een beetje pijn, maar ik denk dat het ons later gaat helpen in de gebiedsontwikkeling. Simpelweg omdat er dan grotere stappen gezet kunnen worden. Daarnaast is de vraag ook of we in staat zijn om te realiseren wat we nodig hebben. Pakt iedereen wel haar of zijn verantwoordelijkheid? We moeten allemaal onze handen uit de mouwen steken, niet alleen de overheid, maar de hele maatschappij, we moeten het echt met elkaar doen. We kunnen misschien ooit wel 100.000 woningen per jaar halen, maar de aandacht voor de woningbouwopgave blijft dan wel hard nodig.

Waarom bent u eigenlijk wethouder geworden?

Al jaren ben ik met veel plezier commissielid en raadslid geweest voor de gemeente Woudenberg. Al met al ben ik al ongeveer 16 jaar actief voor de lokale SGP. Tijdens de afgelopen verkiezingen in maart werd mijn partij, de SGP, toch wel wat onverwachts, de grootste partij. Gezien mijn achtergrond en mijn ervaring was ik een juiste kandidaat voor de positie als wethouder en ik pakte deze handschoen graag op. Ik denk dat ik over de nodige expertise beschik om deze rol te bekleden en zet mij graag in voor deze mooie gemeenschap. Mijn prachtige en veelzijdige portefeuille met o.a. financiën, ruimtelijke ordening, ons grote woningbouwproject en grondbeleid past mij goed. Het heeft ook heel veel relevante raakvlakken met mijn oude werk. En ook mijn jarenlange ervaring als raadslid en de daarbij opgedane dossierkennis komt goed van pas.

En hoe gaan jullie als gemeente om met de stijgende energieprijzen? Kunnen de sportaccommodaties de energierekeningen nog wel ophoesten? En staat de thermostaat al een graadje lager in het gemeentehuis?

De sportaccommodaties steunen wij uiteraard extra en dat is in onze begroting opgenomen. En als wethouder ben ik erg blij dat zij voorlopig uit de brand zijn. De thermostaat in ons gemeentehuis, ja dat is nou zoiets wat je als wethouder minder makkelijk kan regelen dan als adviseur. We willen  het gaan doen, maar het is niet enkel een kwestie van de thermostaat een graadje lager zetten. Om dit aan te passen moet de temperatuur van de installatie opnieuw ingeregeld worden. De installatie meet namelijk de buitentemperatuur en op basis hiervan wordt de binnen temperatuur ingeregeld. De wens is er en we willen dit ook echt doen, maar dit is niet in 1 dag voor elkaar.