Planeconomie en vastgoedmanagement: een gelukkig huwelijk?

woensdag 22 oktober 2014

Tja, de planeconoom in een nieuwe rol. Al gesignaleerd in diverse gemeenten, samen met de vastgoedmanager nieuwe stijl. Wordt dat toch nog wat met die twee samen op de afdeling vastgoed & grondzaken?

door

Gemeenten staan voor een immense opgave de komende jaren. Niet alleen komen er nieuwe taken bij in het sociale domein, maar er ligt ook een grote bezuinigingsopgave die het gemeentelijk huishoudboekje toekomstproof moet maken. Met name grotere gemeenten met een inwonertal van 50.000 tot 250.000 inwoners en meer zitten boven de norm die met het Rijk is afgesproken. De reden dat veel gemeenten in de problemen zitten is het gegeven dat zij geïnvesteerd hebben in grond die niet meer verkocht kan worden.
Planeconomen maken grondexploitaties (zgn. Grexen) waarin zij per ontwikkelingsproject de kosten en opbrengsten berekenen. De realisatie van veel grote projecten stagneert of wordt zelfs stopgezet. Deze Grexen leiden vervolgens een langdurig bestaan waarin de rentelasten van het project steeds verder oplopen. De gronden zijn bovendien vaak duur ingekocht, en de laatste jaren ook nog eens onderhevig aan waardedalingen.

Wat kan de vastgoedmanager hiermee? Zijn vakgebied bestaat immers uit bestaande gebouwen en gronden die in exploitatie zijn. Gemeenten hebben de laatste jaren hun vastgoed beter in beeld. Vastgoedmanagement professionaliseert langzaam maar gestaag. Vastgoed wordt afgestoten voor zover deze niet meer voldoet aan de gemeentelijke doelen. Soms zijn de problemen in de portefeuille aanzienlijk. Veroudering, leegstand en achterstallig onderhoud: ook de uitdagingen voor de vastgoedmanager zijn legio.

Elke gemeente met een strategische en bestaande vastgoedportefeuille roepen we op om een gezamenlijke visie te ontwikkelen voor het gemeentelijk vastgoed dat nodig is voor de komende tien jaar. De planeconomie in dienst van herontwikkeling, herbestemming, sloop en wat dies meer. De vastgoedmanager in dienst van toekomstgericht en integraal beheer. Deze twee vakdisciplines vinden, verbinden en versterken elkaar in een Meerjarenperspectief Vastgoed. Dat thema staat voor het eerst centraal in de cursus Financiële APK voor planeconomen van Scobe Academy. Het wordt tijd voor échte samenwerking en interesse in de beide vakgebieden. Nieuwe creatieve wegen bewandelen om de toekomst en het behoud van waardevol maatschappelijk vastgoed. Oftewel planeconomie en vastgoedmanagement nieuwe stijl.

Dit artikel staat ook gepubliceerd op de website van Paula Smits