Gemeentelijk Vastgoed Management

Over de grens: groene daken verplicht!

woensdag 4 augustus 2021

In de zomervakantie een artikel met een Zwitsers tintje. De stad Zurich heeft namelijk al sinds 1991 de verplichting ingesteld om bij alle nieuwbouw- en renovatieprojecten platte daken te vergroenen. Mits ze niet als terras worden gebruikt dan. Hoofdargument voor deze maatregel is het vergroten van de biodiversiteit. Uiteraard vervullen de groene daken ook een functie in de waterhuishouding en hebben ze effect op hittestress.

Dat resulteert bijvoorbeeld in moestuintjes op de daken. De argumenten voor de stad Zürich om voor een dergelijke aanpak te kiezen zijn de volgende:

  • bieden leefruimte aan planten en dieren
  • bufferen regenwater en voeren het vertraagd af
  • verbeteren het stads- en binnenklimaat door dempen van temperatuurextremen door het verbeteren van de stralingsbalans en het verdampen van vocht
  • verbeteren de luchtkwaliteit en het microklimaat
  • dempen geluid
  • beschermen de dakhuid
  • kunnen de leefkwaliteit van woningen en arbeidsplaatsen verbeteren door extra bruikbare groenvlakken te creëren
  • verbeteren uitzicht vanuit hogere gebouwen of bergen
  • besparen kosten op de lange termijn (langere levensduur van het dak, besparen energiekosten voor verwarming en koeling, en reduceren afwatering)

Nederland heeft ruim 400 km2 aan platte daken en het overgrote deel ziet eruit als een stuk braakliggend terrein. En ondanks dat groene daken ook in Nederland steeds meer opkomen, gaat dit proces erg langzaam.

‘Het is nog niet mainstream dat we hier aan denken’, vertelt Pamela Logjes van Rooftop Revolution. Zij willen hier verandering in brengen. De stichting helpt vastgoedeigenaren en gemeentes - maar ook particulieren - met de valuecase rondom de transformatie van daken. Vooral de kosten-baten analyse is hierbij interessant. ‘We willen informeren wat de mogelijkheden zijn en helpen bij het proces richting realisatie.’

Nederland kent zeker zo’n 60.000 voetbalvelden aan plat dak. ‘We zien steeds meer zonnepanelen op daken. Een goed initiatief, maar met sec panelen op daken dragen we wel bij aan de energietransitie, maar niet aan klimaatadaptatie en dan met name hittestress. Door zonnepanelen met groen te combineren heb je een hoger rendement en voorkom je hittestress in het stedelijk gebied’, aldus Logjes. Daarmee kun je gelijk een daktuin aanleggen, maar ook met een simpel sedumdak draag je hier al aan bij.

Om te weten wat er precies mogelijk is binnen jouw vastgoedportefeuille worden er voor gemeentes en vastgoedeigenaren dakenkansenkaarten gemaakt. ‘Aan de hand van pandindicatoren, zoals bouwjaar, dakoppervlakte en platheid van het dak, omgevingsindicatoren, zoals wateroverlast en hittestress, én gebiedsanalyses maken wij een visualisatie die in één oogopslag duidelijkheid geeft over de kansen en belemmeringen bij het benutten van het daklandschap.’ Leg deze kansen naast je Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) en je ziet welke mogelijkheden realistisch zijn.

Naast de G4 zijn ook gemeentes als Groningen, Zwolle, Breda en Eindhoven bezig met het multifunctioneel benutten van het daklandschap. ‘Gemeentes zijn hier steeds meer mee bezig. Je ziet ook dat als de wil er is er altijd wel passende, realistische mogelijkheden zijn die enorm kunnen bijdragen aan de klimaat adaptieve doelstellingen binnen de gemeente.’

Rooftop Revolution brengt naast kennis, advies en een stukje ontzorgen ook verbinding tussen verschillende marktpartijen. ‘We zijn onafhankelijk en hebben een drive om het daklandschap op de agenda te krijgen. Dat gaat goed! We groeien enorm en zijn ook nu weer op zoek naar nieuwe collega’s.’

Groene daken past in de gedachte van het succesvol verduurzamen van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed en natuurlijk ook bij duurzame gebiedsontwikkeling. In de cursus Gemeentelijk Vastgoed: duurzaam effectief helpen we je met hetgeen waar jij nu tegenaan loopt. Je krijgt tools en technieken om jouw verduurzamingsplannen naar een hoger niveau te tillen. Meer informatie vind je hier

Ben je meer geïnteresseerd in Duurzame Gebiedsontwikkeling in het algemeen? Kijk dan hier.