Planeconomie & Vastgoedrecht

OVB-tarief naar 9% en deels naar 10,1%

donderdag 11 augustus 2022

Vanaf 2023 gaat het tarief voor de overdrachtsbelasting van 8% naar 9%. Dat betekent dat woningen voor eigen bewoning naar 1% duurder worden. Maar we zijn er niet. In het geval van niet-eigen bewoning gaan we naar 10,1%. Deze tariefsverhoging geldt met name voor verkrijgingen niet-woningen en voor verkrijgingen van woningen door rechtspersonen en natuurlijke personen die niet zelf (anders dan tijdelijk) de woningen als hoofdverblijf gebruiken. Deze maatregel komt bovenop de verhoging uit het coalitieakkoord van 8 procent naar 9 procent en levert 325 miljoen euro op. Ook de verkoop van bedrijfspanden gaat 10,1% overdrachtsbelasting kosten. Het mag duidelijk zijn dat de impact op transformatieopgaven in de gebiedsontwikkeling groot is. Wellicht wordt het weer tijd voor de wijkontwikkelingsmaatschappij.

Als een natuurlijke persoon een woning verkrijgt die hij of zij als hoofdverblijf gaat gebruiken, geldt onder voorwaarden een lager overdrachtsbelastingtarief van 2%. Dit tarief blijft ook vanaf 2023 2%. Voor starters blijft de vrijstelling van de overdrachtsbelasting mogelijk. Bij een transformatie is het dan weer de vraag of een woning wordt gekocht of bijvoorbeeld een school of kantoor.

Eén ding maakt deze tariefswijziging wel duidelijk: tax planning wordt - weer belangrijker - dan ooit.