Vastgoedbeleid

Opinie. Coronacrisis en vastgoedverhuur: uitstel of kwijtschelding?

donderdag 17 december 2020

2020 is een raar jaar. En dan zeg ik het nog netjes denk ik. De coronamaatregelen zijn natuurlijk hard nodig voor de volksgezondheid, maar brengen tegelijk zware financiële dobbers teweeg. Ook binnen gemeentelijk maatschappelijk vastgoed zie je schrijnende gevallen. Na een kleine rondwandeling op het internet  lees je vreselijke verhalen van ondernemers die failliet gaan of zich diep in de schulden moeten werken. Natuurlijk is er steun vanuit de overheid. Maar helpt deze steun wel? Is uitstel van betaling van de huur genoeg? Of moet het gemeentelijk vastgoedbedrijf eerder denken aan kwijtschelding?

Veel ondernemers zien hun omzet dalen. Natuurlijk zijn er de exploitanten van horeca, sportscholen en andere “commerciele” voorzieningen die enorm hard worden getroffen dit jaar. Bij het gedwongen sluiten van de deuren lopen personeelskosten, huur en verzekeringen gewoon door. Gemeentes verhuren ook vastgoed aan deze exploitanten. Nu wordt er vaak uitstel van betaling verleend of financiële hulp geboden in de vorm van een lening. Maar hoe realistisch dat eigenlijk? Hoe moeten deze ondernemers dit straks terugbetalen als hun jaaromzet fors lager is of in het gunstigste geval volgend jaar hetzelfde is. Is kwijtschelding dan niet veel eerlijker?

Nou kun je uiteraard opvoeren dat het ook niet fair is als de gemeente de financiële tegenslagen voor exploitanten moet opvangen. Maar heel eerlijk, het eerste gemeentelijk vastgoedbedrijf dat winst maakt moet ik nog tegenkomen. Als die van jou dan wel heeft, schroom dan niet om me daarover in te lichten. Ik zal hier met veel interesse kennis van nemen. En als er dan toch altijd geld bij moet, waarom helpen we de ondernemers in nood dan niet met het tijdelijk fors verlagen of zelfs helemaal kwijtschelden van de huur? Is dat niet beter dan straks helemaal geen huurder meer te hebben?

Dit geldt overigens ook voor andere huurders die zwaar getroffen worden door de coronacrisis. Hebben jullie hier speciale regelingen voor binnen jouw gemeente? Hoe zien deze regelingen eruit? Hoe zorgen jullie voor toekomstperspectief bij de groep die het zwaarst getroffen wordt? Wij horen graag jullie input!