Gemeentelijk Vastgoed Management

Ontzorgingsprogramma kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren

donderdag 10 maart 2022

Het Rijk heeft € 525,- miljoen toegezegd voor verduurzaming. Onderdeel hiervan is dat circa € 24 miljoen beschikbaar gesteld wordt voor het ontzorgingsprogramma voor kleine vastgoedeigenaren. De subsidie wordt verdeeld door de provincies. Alle provincies hebben hiervoor een verordening gekregen.

Niet alle provincies lopen gelijk in de tijd. De provincie Overijssel is pas in oktober 2021 met een regeling gekomen, terwijl provincie Zuid-Holland op 15 februari een wijziging van de verordening voor het ontzorgingsprogramma heeft vastgesteld. Maar wat levert het op en waar kunnen we van leren en wat kan beter?

Onder kleine vastgoedeigenaren wordt conform het wettelijk kader verstaan:

• kleine gemeenten (< 25.000 inwoners);

• schoolbesturen PO (< 10 gebouwen);

• schoolbesturen VO (< 5 gebouwen);

• aanbieders langdurige zorg (< 10 gebouwen);

• gemeentelijke sportbedrijven (< 20 gebouwen);

• culturele instellingen (ANBI) (< 10 gebouwen);

• gemeenschapshuizen zoals dorps- en buurthuizen en wijkcentra (< 10 gebouwen).

Variatie in de invulling van de projecten

- In Limburg hebben zich alle kleinere gemeenten verenigd om gezamenlijk inkoop te doen;

- In Zuid-Holland is onder andere de Willem de Zwijgerschool geholpen;

- In Overijssel was het revalidatiecentrum Volgellanden en bijzondere tandheelkunde, met meerdere gebouwen, de eerste partij van de provincie.

Actuele onderwerpen ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed

We spraken even kort met één van coaches van Zuid-Holland en vroegen naar de actuele onderwerpen. Op dit moment gaat het vooral om het beperken van de hoge-energiekosten, gezondheid, ventilatie en verduurzamen. Al met al wel voorspelbare thema’s.  Ze ontmoeten veel gebouweigenaren die niet weten hoe ze het aan moeten pakken en waar te beginnen. Dan helpt een eerste advies. Ook hadden we contact met 1 van de deelnemers van het ontzorgingsprogramma. Ze vertelde vooral nog bezig zijn met het inventariseren wat er nodig is en dat ze zeker zit te wachten op goed deskundig advies om daadwerkelijk stappen te kunnen zetten richting verduurzamen van de panden.

Op zichzelf is het programma van het ontzorgen mooi, maar het blijft (helaas) bij slechts het geven van advies. Het daadwerkelijk vinden van geld om ook echt stappen te zetten richting verduurzaming blijft dan ook een probleem. SDE++ subsidie helpt iets, maar is zeker nog niet voldoende. Er is, gelet op de routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed, een veelvoud aan investeringen nodig. Het was wellicht beter geweest als de rijksoverheid wat minder subsidie voor haar eigen vastgoed had ingezet en meer de kleine eigenaren geholpen. Waarom kan een programma als Zon-op-Rijks dak niet gewoon commercieel draaien? Waarom kan Defensie haar terreinen niet aanwenden om zonnepanelen op te zetten? Waarom liggen de perronoverkappingen nog niet vol?