Omgevingswet uitgesteld!

woensdag 1 april 2020

Het invoeren van de Omgevingswet op 1 januari 2021 is niet haalbaar. Daarover heeft minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen de Eerste en Tweede Kamer vandaag per brief geïnformeerd. Het was al langer onzeker of het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op tijd gereed zou zijn voor de invoering. De huidige maatregelen rondom het coronavirus hebben dusdanige impact op dat implementatieopgave dat het onverantwoord is om de wet op 1 januari in te laten gaan aldus de minister.

Uitstel betekent geen afstel. Alle partijen werken ondertussen hard door aan de voorbereidingen van de invoering van de Omgevingswet, inclusief het gezamenlijk werken aan de totstandkoming van de wet- en regelgeving. De minister benadrukt dat alle partijen de voordelen van de Omgevingswet zien en zich onverminderd inzetten voor een spoedige en zorgvuldige inwerkingtreding. Maar het mag duidelijk zijn dat het werken op afstand en thuis niet bevorderlijk is voor de effectiviteit en zorgvuldigheid die de invoering van de Omgevingswet vraagt.

Hoeveel extra tijd er nodig is, is nog niet bekend. Wellicht kan deze tijd voor bodem ook gebruikt worden om afspraken te maken over de financiële vraagstukken die er nog liggen als het gaat om de overdracht van de taken van het rijk naar de gemeente.

In de afgelopen weken heeft de VNG samen met haar interbestuurlijke partners criteria opgesteld voor de invoering van de Omgevingswet. Gisteren bracht de VNG hier nog een bericht over naar buiten. De kern: wij willen dit alleen doen met een volledig werkend DSO. Eerder was mogelijk nog sprake van een gescheiden invoering. Eerst de wet en later de specifieke regelingen voor de DSO. De VNG benadrukte daarbij dat gemeentes voldoende tijd moeten hebben om zich voor te bereiden om de verandering. Opvallend is voorts dat de private partijen als NEPROM en NVB niet genoemd worden als overlegpartners voor de invoering van de wet.