dinsdag 17 december 2019

Omgevingswet: oproep tot actie aan gemeenten

Onlangs heeft de Ombudsman Reinier van Zutphen een lijst met aandachtspunten voor gemeenten met betrekking tot de Omgevingswet opgesteld. Hij doet een oproep aan gemeenten om in actie te komen.

De Omgevingswet moet vanaf 2021 de wetgeving rond ruimtelijke ordening en het milieubeleid decentraliseren. Hierdoor komt veel verantwoordelijkheid bij burgers zelf te liggen. De Ombudsman ziet hier een probleem aangezien de overheid zich over het algemeen wantrouwend opstelt tegenover de burger.

Volgens de Ombudsman is het de vraag of grote groepen wel zelfredzaam zijn en dit aankunnen. Hij vreest dat de overheid zich terugtrekt en het burgerperspectief vergeet, zoals bij vorige decentralisaties en de toeslagenaffaire. Hoe kan de overheid burgers toch ondersteunen?

„Door de burger nooit uit het oog te verliezen. Denk aan een loketambtenaar die snapt wat die burger nodig heeft en dat ook aanbiedt. Dat is geen kwestie van afwachten. Zorg ervoor dat je weet wie het gaat raken vóórdat je regels aanpast, voordat je gaat bouwen of bomen kapt. Doen we niets, dan dreigt die ondersteunende rol van de overheid te verdampen.”

Bij Scobe Academy zien wij ook de noodzaak dat gemeenten in actie moeten komen en zodat zij leren omgaan met de Omgevingswet in de praktijk. Wij bieden verschillende masterclasses en cursussen aan die de Omgevingswet op een concrete manier aanvliegen.

>> Bekijk hier ons aanbod <<

Bron: NRC