dinsdag 5 november 2019

Nieuw platform om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving moet verduurzamen. De Rijksoverheid heeft onlangs  het Kennis- en innovatieplatform ‘Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed’ gelanceerd. Dit platform stimuleert de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed zoals scholen, musea en sportverenigingen.

Deze partijen gaan kennis over verduurzamen uitwisselen en vernieuwingen bevorderen. Zo ondersteunen zij bestuurders en gebouweigenaren in deze sectoren. TNO, Stimular/MPZ, Kenniscentrum Sport, Ruimte OK, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en RVO werken samen binnen van het platform.

Door ervaringen uit te wisselen en samen te werken kunnen scholen, musea en sportverenigingen hun uitdagingen beter oppakken. Vervolgens zorgt elke betrokken kennisinstelling voor de vertaling van informatie naar de eigen achterban.

Welke stappen neem je vervolgens als gemeente tijdens de verduurzaming van het gemeentelijke bezit? Dit wordt duidelijk tijdens de masterclass ‘Verduurzaming gemeentelijk vastgoed’ gegeven door Lester van Agten (Brink Groep) op 5 december 2019.

Meer informatie masterclass

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/10/10/nieuw-platform-om-maatschappelijk-vastgoed-te-verduurzamen