Na de Storm

woensdag 19 november 2014

Wandelen in een stevige herfststorm kan spannend zijn. Soms is het beter om warm binnen te blijven. Na de storm is het tijd voor actie. Bladeren ruimen. Dakpannen herstellen. Maar soms is de schade zwaarder. Dan ziet de wereld er echt anders uit. Zoals is gebeurd in de vastgoedsector.

 

De symbiose tussen gemeente en ontwikkelaars is verleden tijd. De gemeente verwierf de gronden voor bouwprojecten. Bepaalde de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Met als doel een aantrekkelijk stad. Ontwikkelaars ontfermde zich over de ontwikkeling van het vastgoed. En als de gemeentelijke eisen hoger waren dan de opbrengsten dan nam de gemeente de onrendabele top op zich.

Deze risicodragende ontwikkelaars zijn er niet meer. En de diepe zakken van de overheid zijn leeg. De eerste reactie van partijen was het doorstaan van de storm. Projecten werden stopgezet en verliezen afgeboekt. Een noodzakelijke stap. Net als het dichttimmeren van ramen voor een orkaan.

Nu is het tijd om de ramen weer open te gooien. De uitdagingen in de woningbouwsector zijn namelijk niet verdwenen. Sterker nog, de bevolkingsprognoses voorspellen een toename van de bevolking in de steden. Dat betekent een toenemende vraag naar woningen. Den Haag staat voor de uitdaging om deze vraag te accommoderen.

Den Haag richt zijn pijlen daarvoor op de beleggers. Dat vereist een nieuwe houding en werkwijze. Beleggers zijn gericht op het lange termijn rendement op hun vermogen. In tegenstelling tot de vroegere projectontwikkelaars, waarbij het rendement voornamelijk ontstond bij verkoop. Dat biedt kansen. Beleggers verbinden zich voor een langere termijn aan onze stad. En dat schept een band. Voor veel beleggers is de vastgoedsector relatief onbekend. Investeren in wederzijds vertrouwen is een must.

Hoe houdt Den Haag de woningbouwproductie concreet op gang? Door beleggers en woningbouwlocaties actief samen te brengen. De primaire focus licht daarbij op de huursector. Dit samenbrengen is maatwerk. Beleggers hebben hun individuele voorkeuren. Voordeel is dat geld niet gebonden is aan landsgrenzen. Buitenlandse beleggers blijken ook geïnteresseerd in beleggingen in Den Haag. Dat vergroot het vermogen dat geïnvesteerd kan worden. Om beleggers en projecten te kunnen verbinden is een concrete projectenportefeuille nodig. En voor de komende jaren heeft Den Haag nog voldoende projecten in portefeuille.