Bodem

Modernisering grondbeleid en bodem en water sturend

donderdag 6 juli 2023

Martijn van Gelderen pleit in het tijdschrift Bodem in het artikel “Bouwen op goede gronden” van juni 2023 dat we ook vanuit de gebiedsontwikkeling op de plekken moeten bouwen die het minste verstoren. Hij wil met name dat we goede plannen maken. Het wordt tijd dat we ook het grondbeleidsinstrumentarium in handen hebben om dit te doen.

Brief modernisering grondbeleid

Op 19 juni heeft Minister de Jonge de kamer geïnformeerd over zijn voornemen het grondbeleid te moderniseren en om sneller te kunnen bouwen tegen een lagere grondprijs. Vriend en vijand is het erover eens dat dit een goed plan is.

In de brief wordt veel gesproken over versnellen van de woningbouw. Wat eigenlijk nauwelijks aandacht krijgt is dat dit ook versnelling van de realisatie van de hiermee samenhangende fysieke leefomgeving; voor bodem en water. Er wordt slechts één maal gerefereerd aan de brief over bodem en water sturend. We vertalen hier maar de gevolgen van de modernisering  van het grondbeleid voor bodem en water.

Versnellen processen en procedures

Het is belangrijk om waar mogelijk procedures te versnellen en de mogelijkheden voor verkorting van doorlooptijden te benutten. De minister wil dat we bij het maken van afspraken met ontwikkelaars gelijk gaan onteigenen. Voorts wil de Minister dat er één moment voor belanghebbenden is om naar de rechter te gaan en hij werkt aan een snellere behandeling bij de rechter. Bodem en water zullen integraal onderdeel van uit moeten maken.

Zorg dat waardevermeerdering zoveel mogelijk in het gebied blijft

Behoud de waarde in het gebied; ga grondspeculatie tegen en laat de waardestijging aan de samenleving ten goede komen. Dit ‘weglekken’ kan door het instrumentarium voor actief grondbeleid in te zetten. Dit raakt bodem en water niet.

Kosten en opbrengsten voorspelbaarder

Maak als gemeente officieel duidelijk met welke eisen van duurzaamheid, betaalbaarheid woningen en soorten kostenverhaal ze te maken krijgen. Voor bodem en water zullen de te nemen maatregelen vroegtijdig voor de besluitvorming bekend moeten zijn.

Conclusie

De brief van de De Jonge inzake de modernisering van het grondbeleid biedt veel kansen voor bodem en water om mee te liften met de ontwikkeling van functies. Het beleid moet goed meelopen.