dinsdag 12 november 2019

Mixed-use gebouwen: De “nieuwe” oplossing voor de huidige nog leegstaande kantoren en winkelpanden?

Een groeiend aandeel huishoudens wil ook graag op een binnenstedelijke locatie wonen, nabij voorzieningen. Dit hangt deels samen met de veranderende huishoudenssamenstelling in Nederland: onder meer het aantal een- en tweepersoonshuishoudens groeit zeer snel.

Juist deze groep wil graag in levendige omgeving nabij voorzieningen wonen.

Het combineren van functies lijkt hierbij de ideale oplossing voor tal van stedelijke problemen. Multifunctionaliteit is hier het nieuwe credo; wonen en werken worden gemixt in één complex, waarbij ook winkels, horeca, hotel, cultuur, zorg en zelfs onderwijs en maatschappelijke voorzieningen deel uit kunnen maken van de mix.

De transformatie van leegstaande gebouwen naar mixed-use concepten

Met mixed-use-concepten wordt bedoeld een brede multifunctionaliteit waarbij de behoeften van stedelijke doelgroepen aan wonen, werken, winkelen, ontspanning en eventueel maatschappelijke dienstverlening worden gecombineerd.

Zo verbetert het de levendigheid, biedt het oplossingen voor het afremmen van de mobiliteit en kan het leiden tot een intensief gebruik van de ruimte. Mixed-use-concepten dragen ook bij aan maatschappelijk rendement: ze zorgen voor een efficiënter gebruik van de schaarse ruimte in de stad en ze vergroten de leefbaarheid gedurende grote delen van de dag.

Door functies te combineren, blijven gebouwen toekomstbestendig en wordt nieuwe leegstand voor de grootstedelijke gebieden voorkomen.

Geschreven door: Ing. M.D.W. Angevare MRE (Creando)

Wil je meer over mixed-use concepten te weten komen? Kom dan op 19 november naar de Masterclass Leegstand & transformatie door Marc Angevare & Gerben van Dijk als onderdeel van de opleiding Planeconomie & Vastgoedrecht bij Scobe Academy.