Duurzame gebiedsontwikkeling

MIA/Vamil subsidie: hoe bruikbaar is het?

donderdag 1 juni 2023

De MIA/Vamil*1  is een fiscale stimulering voor circulariteit, energiemaatregelen en klimaatadaptatie onder andere voor de bouw. Het is een regeling voor ondernemers, stichtingen, verenigingen en overheden die onder de vennootschapsbelasting vallen. De regeling is dus niet voor particuliere woningeigenaren en niet voor een deel van de beleggingsmarkt. Dat betekent dat hij niet direct bruikbaar is voor de bulk van de woningbouw. Eigenlijk alleen voor coöperaties en een deel van de beleggingsmarkt en een heel klein beetje voor overheden zelf.

Interactieve Infografic

Om te weten of je in aanmerking komt voor MIA/VAMIL heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op zijn site een interactieve infografic over de gebouwde omgeving geplaatst. Klik op de afbeelding hieronder voor de volledige versie.

Aandachtspunten

Uit de praktijk zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen:

  • Een MIA-melding voor een circulair gebouw moet normaliter binnen drie maanden gemeld worden, nadat de investeringsplicht is aangegaan. Dat blijkt lastig haalbaar. Uitvoeringstermijnen worden regelmatig opgeschoven. Soms zijn meerdere aanvragen nodig.
  • Gedurende de gehele lifecycle moeten de circulariteitsaspecten als losmaakbaarheid worden bijgehouden en zijn op te vragen. Dat is weer een administratieve last.
  • Openbare werken (bruggen en sluizen) staan (nog) niet op de Milieulijst, omdat de overheid de eigenaar blijft en veelal geen deel uitmaken van de investeringen die onder de vennootschappelijke activiteiten (grondbedrijf) vallen.
  • Aangezien het grondbedrijf in een aantal gevallen wel vennootschapsbelasting betaalt zou hier ook MIA/Vamil mogelijk moeten zijn. We zien er nog niet veel van terug.
  • In de praktijk blijkt veelal de hele procedure te veel tijd te vragen. Zo is een ontwerpassessment nodig, een opleverassessment, een meerkosten berekening en ben je verplicht kennis te delen. Niet iedereen zit hierop te wachten.
  • Je moet winst maken, anders valt er in het geheel niets af te trekken.

Conclusie

De uitvoering belemmert in veel gevallen de inzet van Mia/Vamil. Wellicht helpt het voor kleinere delen van een project aan te vragen. Te gelijke tijd blijft de administratieve last hoog. De winst is 3% tot 14% van de investering.

*1 MIA staat voor Milieu Investerings aftrek; Vamil staat voor Willekeurige afschrijving milieu-investeringen