Gemeentelijk Vastgoed Management

Met huurkorting toch verduurzamen

donderdag 18 maart 2021

De laatste jaren hebben we een verschuiving gezien binnen het vastgoedbedrijf. Het moest rendabeler. Zakelijker. Kostprijsdekkende huur werd de nieuwe standaard. Tot nu dan. De coronacrisis laat zien dat het vastgoedbedrijf niet van steen is door huurkorting en kwijtschelding in te zetten als instrumenten om ondernemers overeind te houden. Wat betekent dit? En kan het vastgoedbedrijf ook de verduurzaming hiermee een nieuwe impuls geven? Scobe zocht het uit.

Vandaag zitten we nog middenin de tweede lockdown. De huurachterstanden door corona lopen alsmaar verder op. Een aantal gemeenten heeft daarom besloten om de huurachterstanden deels kwijt te schelden of om een huurkorting toe te passen. Een nobel streven!

Zo had de gemeente Rotterdam al een coulanceregeling waarbij de huurbetaling kon worden uitgesteld. Maar omdat de maatregelen langer duren dan aanvankelijk gedacht, is besloten de huurachterstand gedeeltelijk kwijt te schelden. De gemeente schat in dat ze met de regeling 10 miljoen euro misloopt aan inkomsten.

De gemeente Den Haag ondersteunt de culturele sector met een steunpakket waarbij de huur over de eerste zes maanden van 2021 wordt kwijt gescholden. Kosten: 2,5 miljoen euro. Vorig jaar werd er ook al acht maanden aan huur kwijt gescholden voor culturele en maatschappelijke instellingen in de gemeente. Zo zijn er inmiddels al vele voorbeelden.

Wat nog niet alle gemeenten doen is een voorwaarde voor verduurzaming koppelen aan de huurkorting. De gemeente Den Haag stelt naast de kwijtscheldingen wel tegelijkertijd een pakket beschikbaar voor een duurzaamheidsimpuls voor accommodaties van sportverenigingen en gemeentelijk sportvastgoed. Het gaat in totaal om 7,5 miljoen.

Maar om ervoor te zorgen dat de huurders van het gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed aan de slag gaan met verduurzaming zou je kunnen stellen dat je huurkorting geeft in ruil voor verduurzamingskosten. Alleen komen er geen inkomsten binnen en hierdoor moeten ze alsnog de (lege) portemonnee trekken. Misschien geen handig idee.

Een andere optie is dat de gemeente het al gereserveerde geld voor de verduurzaming inzet om juist nu te verduurzamen. En laat de huurders die hun deuren gesloten moeten houden dat dan zoveel mogelijk zelf uitvoeren. Hierdoor wordt op arbeid bespaard. Waterbesparende douchekoppen, ledverlichting of de isolatie zelf aanbrengen scheelt geld. Dat werkt dan dubbel als je investeringen naar voren haalt.