dinsdag 17 december 2019

Masterclass Bodem: handhaven onder de Omgevingswet

Tijdens de masterclass handhaven onder de omgevingswet. Gaan we de diepte in. We doen dat aan de hand van een casus van een bedrijf dat wil verplaatsen. Dit bedrijf maakt alle soorten staalproducten, van stalen ramen tot steunbalken tot meubels, schroeven en ook speciale staalproducten op bestelling. De vraag is wat komt er allemaal kijken om  te verplaatsen. De casus is afgeleid uit de praktijk. Anton Roeloffzen helpt ons.

De Omgevingswet is net in werking en zowel de gemeente als de provincie zijn nog eigen beleid aan het ontwikkelen voor resp. “grondactiviteiten” en “grondwateractiviteiten”. Er wordt ook nog steeds onderhandeld tussen het Rijk, IPO en de VNG en VNO-NCW over het BBT-document bodem, dat de Nederlandse Richtlijn bodembescherming moet gaan vervangen. Veel staat toch niet vast en toch moet het bedrijf van start.

Omdat het gaat om een oude stortplaats is de nieuwbouwlocatie uitgezonderd van de Bodemkwaliteitskaart. Wel heeft de locatie als bestemming “bedrijfsterrein”.  Vragen waar we op in gaan zijn

 • Is een nulonderzoek verplicht voor dit bedrijf?
 • Wat moet het bedrijf doen in het kader van de omgevingsvergunning, of volstaat een melding?
 • Zijn er nog maatwerkvoorschriften noodzakelijk naast de te melden milieubelastende (bodem)activiteiten, waaraan voorwaarden zijn verbonden in het kader van het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) en hoe zouden die er uit kunnen zien..
 • En nog een groot aantal andere vragen

Activiteiten:

 • Zagerij
 • Lasafdeling en ijzergieterij
 • Slijperij en draai-freesafdeling
 • Galvaniseerinrichting (verzinken, verchromen, vernikkelen)
 • Verf- en moffelafdeling
 • Inpak en transportafdeling
 • Kantoor en administratie
 • Opslag HBO, gassen en chemicaliën
 • Opslagcontainers voor chemisch afval

Het bedrijf moet weg van de huidige locatie binnen Gouda, vanwege teveel geluidsoverlast, woningbouwplannen en de wens uit te bereiden. Dit is op de huidige locatie niet mogelijk.

De nieuwbouw is gepland op oud verlaten bedrijfsterrein aan de rand van de stad naast een nieuwbouwwijk. De locatie is zwaar verontreinigd en moet worden gesaneerd voor de nieuwbouw kan plaatsvinden. Daarnaast eist het Waterschap compenserend oppervlaktewater rond de nieuwe bedrijfsgebouwen en moet bezien worden hoe geluidhinder op de nieuwe locatie wordt voorkomen.

 • Voormalige stortplaats  à  bouw/sloopafval (o.a. van gasfabriek), bedrijfsafval.
 • 1/3 deel in gebruik geweest bij autosloperij, met ondergrondse afvalolietank nog aanwezig  à  in verleden onderzoek: WBB-beschikking ernst/spoed vanwege oliedrijflaag, nog niet gesaneerd want bedrijf ging failliet.
 • Rest stortplaats niet onderzocht op bodemverontreiniging.
 • Naast oude bedrijfsterrein is nieuwe woonwijk gebouwd.
 • Bedrijf heeft de grond desondanks gekocht, maar tegen een gereduceerde prijs ter compensatie van te maken bodemsaneringskosten.

Je leert op donderdag 6 februari handhaven onder de omgevingswet en hoe je zo’n ingewikkeld geval onder Omgevingswet kan aanpakken.

Meer info: Masterclass Bodem en de nieuwe manier van handhaven onder de Omgevingswet en Aanvullingswet