dinsdag 5 november 2019

Leer hoe het zit met Stikstof en grondexploitatie: de APK Planeconomie op 21 november gaat hierop in

In een lezenswaardig artikel op de website van Overmorgen (https://overmorgen.nl/blog/tips-voor-omgaan-met-consequenties-van-pas-uitspraak-bij-grondexploitaties/) valt te lezen wat effecten kunnen zijn van de stikstof problematiek op de grondexploitatie.  Er wordt een onderscheid gemaakt in de fase van de Bouwgrond-in-exploitatie, Gronden in voorbereiding en Faciliterend grondbeleid. Er wordt wel gesteld dat gronden afgewaardeerd moeten worden en terug zouden vallen naar materieel vast actief (MVA), omdat ze niet ontwikkeld kunnen worden. Dat lijkt wat erg ver te gaan. Immers jaarlijks kan de grondexploitatie met een jaar verlengd worden. Alleen als we helemaal niet meer zouden kunnen bouwen speelt dit.  Mijns inziens gaat dat nog niet gebeuren. Zeker nu er een voorstel ligt om langzamer te gaan rijden om de bouw te stimuleren. Voor een aantal projecten zal het echter geen oplossing zijn, omdat de directe impact van stikstof op de natura-2000 gebieden groot is. Dan kom je toe aan modulair en circulair bouwen.

Op 30 oktober kwam ABN Amro met een analyse met de gevolgen van stikstof  https://insights.abnamro.nl/2019/10/stikstof-waait-breed-uit-over-sectoren/ Daaruit bleek dat de invloed op Real-estate groot is. Hier en daar waren de conclusies wel wat ver gezocht. Zo zouden de huurprijzen van woningen van beleggers omhoog gaan, omdat er schaarste op gaat treden. Het feit dat we hier met een aanbiedersmarkt te maken hebben waar “maar gevraagd kan worden wat men wil” ; heeft een veel grotere impact op de prijs. Maar goed stel dat ze bij ABN-Amro wel gelijk zou hebben; dan zouden de grondprijzen stijgen; immers door de schaarse opdrachten van de bouwers dalen de bouwprijzen ook nog eens, terwijl de huren stijgen .

Afgelopen vrijdag 1 november heeft het kabinet aangekondigd dat er € 500 miljoen beschikbaar komt voor de Stikstof en PFAS problematiek.  Dat betekent hier-en daar dat er nieuwe kosten en opbrengsten ontstaan voor de GREX omdat er bijvoorbeeld agrarische bedrijven uitgekocht worden en subsidies binnen komen. Kortom er gebeurd nog veel; zeker als we ook nog eens meenemen dat de meetsystematiek voor Stikstof de komende tijd nog zal veranderen.

In de Masterclass 'APK Planeconomie' zal Michiel de Haan en een collega van Metafoor in gaan op diverse aspecten  van de stikstofproblematiek op de grondexploitatie. Daarbij gaat hij ook in op reeds verleende vergunningen. Een categorie waar nog niet veel aandacht voor is. Het kan bijvoorbeeld voor komen dat een omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend maar dat de natuurvergunning van de provincie nog moet komen. Kortom genoeg om over te praten.

Meer informatie en aanmelden