Leegstand? Transitie!

maandag 25 januari 2016

Leegstand in winkelcentra en binnensteden is al enkele jaren een veel terugkerend onderwerp. Recente nieuwsberichten over het voortbestaan van V&D en het failliet gaan van de Mac-Intosch groep (o.a Dolcis, Manfield, Invito) geven aan dat er in detailhandelsland een revolutie gaande is.

Internet, vergrijzing, crisis en andere leefstijlen zetten de sector op zijn kop  en leiden zichtbaar tot leegstand. Van buurtcentra en wijkcentra tot binnensteden wordt leegstand een steeds belangrijker item. En het einde is nog niet in zicht. Onderzoekers voorspellen dat landelijk 20 tot 30 procent van het winkeloppervlak zal gaan verdwijnen. Iedere gemeente, vastgoedbelegger of centrummanager staat voor de uitdaging hier op een creatieve manier mee om te gaan. Naast het invullen van de leegstand zelf wordt duurzaamheid een belangrijker thema op de agenda. Wat we bedenken aan oplossingen moet de lange termijn dienen.

In winkelcentrum in de Bogaard in Rijswijk komen al deze zaken terug. Winkelcentrum In de Bogaard kent sinds vijf jaar een toenemende leegstand, van 6% (aanvaardbare frictieleegstand) in 2011 naar ruim 25% eind 2015. Redenen hiervoor zijn genoemd.

Er is noodzaak om in te spelen op nieuwe markten en de nieuwe consument. Er is in 2015 een visie ontwikkeld door gemeente en vastgoedeigenaren gericht op het herpositioneren van het centrum en het aanpakken van de leegstand. Het centrummanagement speelt een centrale rol in de transitie  en het aanpakken van de leegstand. Hierbij wordt steeds meer gekeken naar het duurzaam oplossen van de leegstand. Eigenaren werken meer samen op het gebied in inkoop en lokale krachten en initiatieven uit Rijswijk mobiliseren vormt een deel van de oplossingen.

In een dagcollege vertelt Centrummanager Leo Grunberg hoe het winkelcentrum in zijn huidige vorm is ontstaan. Hoe de leegstandsontwikkeling is geweest, welke stappen er zijn gezet om de leegstand te voorkomen en tegen welke zaken we aanlopen in de praktijk. Het college geeft een kijkje in de praktijk van het dagelijkse centrummanagenet en de weerbarstigheid  van de retail- en retail vastgoedwereld.