Leegstand? Aanpakken!

woensdag 18 februari 2015

Door Leo Grunberg

Leegstand in winkelcentra en binnensteden is een actueel onderwerp. Recente nieuwsberichten over het voortbestaan van ketenbedrijven als de V&D en Blokker geven aan dat er in detailhandelsland een revolutie gaande is. Internet, vergrijzing, crisis en andere leefstijlen zetten de sector op zijn kop  en leiden zichtbaar tot leegstand. Van buurtcentra en wijkcentra tot binnensteden wordt leegstand een steeds belangrijker item. Iedere gemeente, vastgoedbelegger of centrummanager staat voor de uitdaging hier op een creatieve manier mee om te gaan. En het einde is nog niet in zicht. Onderzoekers voorspellen dat landelijk 20 tot 30 procent van het winkeloppervlak zal gaan verdwijnen.

In winkelcentrum In de Bogaard in Rijswijk komen al deze zaken terug. Winkelcentrum In de Bogaard kent sinds vier jaar een toenemende leegstand, van 6% (aanvaardbare frictieleegstand) in 2011 naar ruim 20% eind 2013. Redenen hiervoor zijn genoemd.

Naast de ‘concurrentie’ met internet wordt ook de concurrentie met winkelcentra in buurgemeenten groter. Zo wordt er in Den Haag Binnenstad hard gewerkt aan het nog aantrekkelijker maken van Den Haag als winkelstad en voor Leidsenhage liggen er plannen voor een ontwikkeling, inclusief uitbreiding, van het winkelarsenaal. Er wordt gestreden voor dezelfde consument die met een legere portemonnee bewustere keuzes maakt. De toename aan aanbod maakt het daarnaast mogelijk om producten te vergelijken en voor de beste koop te gaan.

Er is noodzaak om in te spelen op nieuwe markten en de nieuwe consument. Er is een visie ontwikkeld door gemeente en vastgoedeigenaren gericht op het herpositioneren van het centrum en het aanpakken van de leegstand. Het centrummanagement speelt een centrale rol in de transitie  en het aanpakken van de leegstand.

In een dagcollege vertelt Centrummanager Leo Grunberg hoe het winkelcentrum in zijn huidige vorm is ontstaan. Hoe de leegstandsontwikkeling is geweest, welke stappen er zijn gezet om de leegstand te voorkomen en tegen welke zaken we aanlopen in de praktijk. Het college geeft een kijkje in de praktijk van het dagelijkse centrummanagement en de weerbarstigheid  van de retail- en retail vastgoedwereld.