Gemeentelijk Vastgoed Management

Landsadvocaat: Didam-arrest gaat ook over beperken van verhuur en gebruik

donderdag 17 februari 2022

Het inmiddels beruchte Didam – arrest draait om de verkoop van het gemeentehuis. Echter het handelingskader van de landsadvocaat maakt duidelijk dat het arrest ook van belang kan zijn voor andere vormen van erfpacht- en opstalrechten, maar ook persoonlijke gebruiksrechten zoals huur, ruil, bruikleen, pacht en andere (aan de ontwikkeling en realisatie van) vastgoed gerelateerde overeenkomsten zoals publiek-private samenwerkingsovereenkomsten waarin dergelijke rechten worden vergeven. 

Dat raakt dus ook de verhuur van maatschappelijk vastgoed zowel voor commerciële, als niet commerciële doeleinden. Maar ook gebruiksrechten van de leegstaande objecten en tijdelijke situaties. De vraag is zelfs aan de orde of de gemeente haar exploitatie naar vrije keuze kan onderbrengen in gezamenlijke exploitatiemaatschappijen en stichtingen die commercieel worden geëxploiteerd. En zelfs als het niet commercieel is, dan komt de wet markt- en overheid weer om de hoek. Als we vervolgens begrijpen dat het ook nog eens met terugwerkende kracht kan zijn, dan zijn de gevolgen voor de exploitatie van het maatschappelijk vastgoed groot. Er is werk aan de winkel: er moet op dit punt beleid gemaakt gaan worden.