Kostenverhaal bij organische groei

dinsdag 16 december 2014

Kostenverhaal bij organische groei

Nieuwe gebiedsontwikkeling : nieuwe financiën?

Naast de bestaande en bekende vormen zijn er steeds meer nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling. Hierbij gaan tijdelijk en meer permanent programma samen met gebruik van bestaand vastgoed en nieuwbouwontwikkelingen. Organische groei en spontane stedelijke ontwikkelingen worden gezien als belangrijke trends voor gebiedsontwikkeling. Maar hoe gaan we dan om met de financiën bij gebiedsontwikkeling? Wat betekent organische groei voor het wettelijk kader van kostenverhaal ? Kunnen we ons financieel instrumentarium meer inrichten op spontane ontwikkelingen.

Naast deze vragen zien we steeds meer relaties ontstaan tussen ruimtelijke ontwikkelingen enerzijds en economie, sociale en maatschappelijke ontwikkelingen. Gebiedsontwikkeling is steeds meer volgend en faciliterend. Is sturing vanuit financiën dan mogelijk en op welke wijze kunnen we de business case van gebiedsontwikkeling haalbaar krijgen.

Bovenstaande vraagstukken zijn niet alleen gericht op planeconomie, maar ook op planologie en juridische sturingselementen. Met organische groei moet dan ook uitnodigingsplanologie worden gecombineerd. Sturen vanuit financiën vraagt dan ook om het verkennen van deze beleidsvelden.

Na een inleiding over nieuwe gebiedsontwikkeling en nieuwe vormen van planologie gaan we in de voorbeelden en nieuwe sturingsinstrumenten. Naast organische groei komt daarbij stedelijke herverkaveling en andere nieuwe instrumenten aan de orde. We richten ons daarbij niet alleen op nieuwbouw-ontwikkelingen, maar juist op herontwikkeling en hergebruik. Geeft dit ons voldoende houvast voor nieuw gereedschap en een veranderde rol?