Gemeentelijk Vastgoed Management

Kleine gemeente in Zuid-Holland vol ambitieuze plannen

dinsdag 5 april 2022

Niet pas in 2030 CO2-neutraal maar in 2025!

De gemeentelijke vastgoedportefeuilles zijn bij veel gemeentes vaak nog een lastig dossier. Veel plannen om te verduurzamen gaan vaak toch verloren binnen de rompslomp van de organisatie. De lijnen zijn vaak lang, de afdelingen soms versplinterd en de afhankelijkheid van elkaar is vaak groot. Het is vaak moeilijk om zaken integraal af te stemmen, voordat er echt (grote) beslissingen worden genomen. Als medewerker die een deel van de vastgoedtaken in portefeuille heeft, ben je vaak afhankelijk van veel mensen. Zo belanden veel plannen met regelmaat onder op de stapel, die vervolgens nooit meer tevoorschijn te komen.

 

Om gemeentes te stimuleren om hun vastgoedportefeuille te verduurzamen is er eerder al 24 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het ontzorgings programma van kleine vastgoedeigenaren, waar we eerder al over schreven (Scobe | Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed). Wij spraken toen met 1 van de vastgoedcoaches Abel Stern, vastgoedcoach maatschappelijk vastgoed voor de provincie Zuid-Holland. Een externe adviseur kan zeker gemeentes helpen om echt werk te gaan maken van hun duurzaamheidsdossier. Onder andere voor gemeentes met minder dan 25.000 inwoners is er een budget van twee miljoen beschikbaar. De provincie Zuid-Holland telt drie gemeentes met minder dan 25.000 inwoners, maar de gemeente Waddinxveen hoort daar niet bij. Er gaan geruchten rond om voor meer gemeentes het budget toegankelijk te maken, maar veel is hier nog niet over bekend. Het programma kan ervoor zorgen dat er iemand is die de boel opjaagt en dat is bij de meeste gemeentes wel nodig.

Ambitie

Maar alles blijft afhangen van mensen en ambities. Dat laat Michel Cenin, vastgoedmanager van de gemeente Waddinxveen zien. Waddinxveen is een gemeente met circa 30.000 inwoners en valt dus niet onder de doelgroep subsidie voor de kleine vastgoedeigenaren. Om dan stappen te maken moet je veel ideeën hebben én ze ook nog uitgevoerd krijgen. Zo ook de ideeën voor de nieuwe sporthal.

‘Mensen die aan het sporten zijn die produceren heel veel warmte, dus waarom geen sporthal maken van tentdoeken. Dit scheelt heel veel CO2-uitstoot?’ aldus Cenin. Helaas vond het bestuur dat toch te spartaans, maar het idee was goed. Ze zijn tot een soort tussenoplossing gekomen, ze krijgen nu een hybride sporthal. Via een gang van de sporthal wordt de hal verbonden aan de bestaande horeca en kleed- en doucheruimten van de plaatselijke voetbalclub. Deze worden dus gedeeld. De hybride hal wordt verwarmd met restwarmte van het zwembad.

Het Waddinxveens duurzaamheidsbeleid stelt dat al het vastgoed van de gemeente al in 2025 CO2-neutraal moet zijn, iets waar Cenin graag zijn schouders onder wil zetten en zich hard voor wil maken. Om echt te verduurzamen is er behalve goede wil ook ambitie nodig en Cenin beschikt zeker over deze eigenschappen. De gemeente Waddinxveen wordt dan ook als vooruitstrevend beschouwd als het gaat om de duurzaamheidsvraagstukken op het gebied van vastgoed.

Wat doen ze nog meer om in 2025 CO2-neutraal te zijn?

Alle nieuwbouwprojecten worden versneld uitgevoerd, ze zijn gericht bezig met het verbeteren en dus ook het verduurzamen van hun vastgoedportefeuille. En ook stimuleren ze zoveel mogelijk het circulair bouwen. Het oude gemeentehuis is bijvoorbeeld gesloopt en het was de bedoeling dat zoveel mogelijk van deze materialen hergebruikt zouden worden. Dit is alleen geen gemakkelijke taak. Het probleem hierbij is dat veel materialen niet gecertificeerd zijn en daarom dus niet hergebruikt mogen worden op de nieuwe plek. Maar wat goed hergebruikt kan worden dat wordt ook daadwerkelijk hergebruikt. O.a. het nieuwe gemeentehuis en het zwembad maakt gebruik van ESCO (Energy Service Company). Het grote voordeel van het gebruik maken van ESCO is dat je niet hoeft te investeren, het drukt dus niet op de gemeentebegroting. Je maakt in feite gebruik van een soort financial leaseconstructie. 

Tot slot

Het grote succes van veel duurzaamheidsprogramma’s hangt in veel gevallen af van de noodzaak. Zoals nu met de torenhoge energieprijzen ontstaat er een noodzaak om te verduurzamen, anders zijn de rekeningen niet meer te betalen. De huidige situatie kan er dus misschien voor zorgen dat duurzaamheidsprogramma’s versneld worden uitgerold en dat kan zeker helpen om onze klimaatdoelen te halen. Laten we hopen dat veel gemeentes hun handen uit de mouwen steken, zodat er verandering komt.