Planeconomie & Vastgoedrecht

Intrekken exploitatieplan kan niet altijd

donderdag 22 december 2022

Afgelopen jaar heeft de Raad van State (RvS) natuurlijk weer een aantal uitspraken gedaan over exploitatieplannen. Eén van de opmerkelijkste is die ten aanzien van het intrekken van een exploitatieplan in Sint-Michielsgestel CLI:NL:RVS:2022:2513. Appellanten waren het er niet mee eens, want een aantal voorzieningen waren nog niet gereed. Zij vreesden dat er geen dekking was om een aantal parkeerplaatsen uit te voeren.

Bij besluit van 9 december 2021 heeft de raad van de gemeente Sint-Michielsgestel het exploitatieplan "Centrum Sint-Michielsgestel 2010" ingetrokken. Appellant en anderen verzoeken bij voorlopige voorziening het bestreden besluit van 9 december 2021 tot intrekking van het exploitatieplan te schorsen. Daartoe voeren zij aan dat door de intrekking het kostenverhaal niet langer is verzekerd, terwijl een aantal in het exploitatieplan opgenomen werken en projecten nog niet zijn afgerond.

De raad is van mening dat het relativiteitsvereiste aan inhoudelijke beoordeling van het verzoek in de weg staat, nu zij binnen het gebied waarop het exploitatieplan van toepassing was geen aangewezen bouwplannen konden realiseren en zij aldus niet geconfronteerd kunnen worden met het kostenverhaal. Dat vereiste houdt in dat de bestuursrechter een besluit niet vernietigt op basis van een (rechts)regel welke niet ten minste gedeeltelijk bedoeld is om de belangen te beschermen van degenen die zich erop beroept. Bij diens oordeel betrekt de Afdeling de overzichtsuitspraak van 11 november 2020.  

Uiteindelijk stelt de Afdeling de appellanten in het ongelijk. De reden is dat de appellanten geen gronden in het gebied hadden. Ze waren geen belanghebbende. Hun belangen zijn dus niet geschaad en daarmee is het intrekken van het exploitatieplan terecht. Zouden ze dus wel gronden in het exploitatiegebied gehad hebben, dan waren hun belangen geschaad en dan zou de raad in het ongelijk zijn gesteld.