Planeconomie & Vastgoedrecht

Interview met Erik Martens: Reasult is goed voor sturing en management

dinsdag 28 maart 2023

Scobe Academy organiseert de Dag van de Grondexploitatiesystemen. Op die dag geeft een aantal docenten gastcolleges over diverse Exploitatiesystemen. Als voorbereiding op deze dag interviewden we deze gastdocenten, waarin ze een systeem belichten. Lees hier het interview met Erik Martens, die zijn ervaringen met Reasult deelt.

Erik Martens (36 jaar) is gastdocent. Hij is planeconoom, sinds 2015 werkzaam bij Amvest en houdt zich bezig met de financiële kant van gebiedsontwikkeling. Hij kijkt mee met vrijwel alle projecten van Amvest en is vaak betrokken bij acquisities. Hij studeerde Bouwmanagement & Vastgoed in Haarlem en Vastgoedkunde in Groningen.

Reasult: gestructureerd model

Erik zal tijdens de Dag van de Grondexploitatiesystemen de grondexploitatiemodule van  Reasult belichten en hoe Amvest dit systeem gebruikt. Omdat daarnaast andere systemen bestaan, is de voor de hand liggende vraag waarom Amvest voor Reasult heeft gekozen. “Voor Amvest is het belangrijk om meerdere processen te stroomlijnen. Naast een Taxatiemanagement, Asset Management, Opstal ontwikkeling is een Grondexploitatie ook zo’n proces. Reasult biedt de mogelijkheid om dit allemaal via één aanbieder te organiseren”.

Toen Erik bij Amvest begon waren er veel verschillende rekenmodellen. Elk model werkte weer net iets anders waardoor er ook verschillen in definities ontstonden van dezelfde variabelen. We hadden toen nog geen gestandaardiseerd systeem om taxaties op te stellen of om prognoses te koppelen aan de boekhouding. Daar is in 2017/2018 één grote standaardiseringslag overheen gegaan.”

Goede budgetbewaking, flexibiliteit geeft beperkingen

Is Erik blij met de grondexploitatiemodule van Reasult? “Wat een groot voordeel is, is de manier waarop Reasult de prognoses koppelt aan de actuele financiële stand. Zo kunnen collega’s op elk gewenst moment de actuele stand van ieder project bekijken en dat kon in het verleden niet.” Over de analysemogelijkheden van Reasult is hij ook positief. “Als je collectief de discipline opbrengt om de projecten elk kwartaal te actualiseren, verbeter je de inhoudelijke discussies op projectniveau en weet de directie hoe de ontwikkelportefeuille ervoor staat”. Zijn er ook nadelen? “Als gebruiker brengt een dergelijk gestandaardiseerd systemen niet alleen voordelen met zich mee. Zo is het nodig om aan de voorkant meer tijd te steken in het documenteren van een project en leent de rekenmodule zich niet om snel veranderende projecten door te rekenen.”

Erik geeft aan dat Reasult de workload vermeerdert. “Nog afgezien van het initiële implementatieproces en de testfases voorafgaande aan de software updates is het soms een tijdrovend proces  om de projectdata goed in het systeem te krijgen. Het systeem werkt met veel verschillende tabbladen waarin heel specifiek data ingevoerd kan worden. Hierdoor kost het energie om het overzicht te bewaren. Daarnaast krijgen we het als ontwikkelaar ook altijd weer voor elkaar om projecten te creëren die eigenlijk niet in een statische modellen passen. De invoer is dus tijdrovender dan bij een Excel-model. Maar voordat we Reasult gebruikten, lukte het ons niet om het proces structureel en gestandaardiseerd te houden. Je hebt dus eerst meer workload, maar nu hebben we de actuele stand van zaken. Ook op managementniveau hebben we daar heel veel aan.”

Niet als rekenmodel

Erik zou dit systeem niet als rekenmodel gebruiken. “Daarvoor is er te weinig overzicht om invoerfouten vroegtijdig te signaleren. Mede daarom rekenen we aankopen weer in Excel-modellen door. Als je één ding zou mogen veranderen aan Reasult, wat zou dat zijn? “Ik zou de rekentool uit het programma simpeler maken of zelfs helemaal laten vervallen. In plaats daarvan zou ik een importeermogelijkheid toevoegen waarmee je een Excel-rekenmodel in een keer in het systeem kunt zetten”.