Duurzame gebiedsontwikkeling

Indicator maakt milieu-impact renovatie zichtbaar

dinsdag 22 maart 2022

Dankzij een nieuwe indicator kunnen bedrijven in het vastgoedonderhoud de onderhoudsaanpak van bestaand vastgoed meetbaar maken en optimaliseren op het gebied van CO2-belasting en circulariteit. Voor het onderhoud van platte daken is al een rekentool beschikbaar.

Rekentool

Vanuit de methodiek MKI-Onderhoud is een prototype van een rekentool in Excel ontwikkeld, die onderhoudsbedrijven in kunnen zetten om hun onderhouds- en renovatieswerkzaamheden van platte daken te optimaliseren. Koninklijke OnderhoudNL vraagt deze bedrijven om met de tool in de praktijk aan de slag te gaan, ervaringen te delen en op deze manier de tool samen verder te ontwikkelen. De volgende stap is om de rekentool uit te breiden naar andere bouwdelen, zoals gevelelementen en kozijnen. Dan is de tool breder toepasbaar en kunnen woningcorporaties de tool gebruiken om met bedrijven in gesprek te gaan over de gemaakte keuzes bij de onderhoudsaanpak.