Duurzame gebiedsontwikkeling

Hoeveel hoger is de verkoopprijs van een circulaire woning?

dinsdag 5 december 2023

Heeft een circulaire ontwikkelde woning een meerwaarde voor een consument? Het antwoord is er. We hebben als Scobe een aantal verkoopbrochures van circulaire projecten vergeleken met lineaire projecten. De projecten liggen in dezelfde gemeente, woningen zijn ongeveer even groot en ook het type lijkt op elkaar evenals de ligging. 

Vergelijking

Hieronder staan de resultaten van een aantal grote ontwikkelingen. Het blijkt dat per m2 VON er 5 tot 15% meer betaald wordt voor een zelfde woning. In deze prijzen is geen restwaarde van de materialen ingerekend. Wat dat betreft is het niet anders dan een gewone woning. Circulair is hier houtbouw. Als argument voor de hogere prijs wordt in de verkoopbrochures vooral gezondheid en CO2 reductie en/of opslag genoemd. 

Uiteraard zijn er ook meerkosten om een circulair huis te bouwen. Dat is echter een onderwerp apart. Voor niet-houtbouw zal in ieder geval CO2 reductie opgaan, maar wellicht zijn daar ook nog andere kwaliteiten.

Huurwoningen

Voor huurwoningen hebben we nog geen meeropbrengst gevonden. Voor sociale huurwoningen is die uiteraard genormeerd en die huur lijkt nog niet afhankelijk van circulariteit. Ook voor markthuur woningen is het nog niet aan de orde. Dit zou wel kunnen veranderen, omdat beleggers als gevolg van Europese eisen (ESG) beoordeeld zullen worden op hun duurzaamheidsdoelen. Het valt te verwachten dat men meer over heeft voor een circulair gebouw. Hoeveel is echter nog de vraag.