Duurzame gebiedsontwikkeling

Hoe belangrijk is duurzaamheid voor BBB?

donderdag 16 maart 2023

Bij de Provinciale Statenverkiezingen is op 15 maart de BBB de grootste partij geworden. Je zou denken dat dit qua onderwerpen een aardverschuiving betekent. We hebben daarom de speerpunten uit de verkiezingsprogramma’s van de 12 Provincies op een rij gezet. En wat blijkt: duurzaamheid (bijvoorbeeld over zonnevelden) bevat meer thema’s dan stikstof.

Verzamelen

Zoals gezegd hebben we de speerpunten verzameld en die vervolgens ingedeeld naar thema. Hieronder staat het overzicht. Opvallend is dat maar in 8 van de 12 provincies stikstof expliciet één of twee keer aan de orde komt. Dan gaat het veelal over de wijze van meten, die nauwkeuriger moet en over het feit dat er geen sprake mag zijn van gedwongen stoppen. De BBB heeft echter ook oog voor het feit dat er wel degelijk stoppers zijn en pleit dan ook voor de doorontwikkeling van de stikstof banken. Het is niet zo dat alle aankomende wetgeving van tafel moet.

Thema’s die bij duurzaamheid aan de orde komen zijn dat er wordt gepleit voor alternatieve technieken zoals waterstof. Wat men niet wil is het volleggen van weilanden met zonnepanelen. Verder is er veel aandacht voor klimaat en water.

Wonen

Zouden we de volgorde waarin thema’s in lijstjes voorkomen als volgorde van prioriteit beschouwen dan blijkt wonen bij de BBB met stip op 1 te staan. Daarna volgt bereikbaarheid. Voor wonen gaat het dan om een betaalbaar dak boven het hoofd van iedereen. Bereikbaarheid gaat voor een flink deel over het platteland. Leefbaarheid van de kleine kernen en economie van het MKB en boeren zijn nog steeds belangrijker dan stikstof.

Stad

Als we de programma’s verder analyseren, wordt veel ingezet op de relatie tussen stad en platteland. Er lijkt geen sprake van polarisering. Gelet op de bovenstaande analyse en dergelijke constateringen hoeft het bestuur van de BBB niet alles op slot te zetten en lijkt de duurzame gebiedsontwikkeling niet in gevaar of in de vertraging te raken.

Zie ook ons overzicht van de speerpunten per provincies.